Reduir el nombre d’accidents en l’entorn laboral és possible

La bona notícia de la progressiva recuperació econòmica ha comportat en paral·lel un augment de la mobilitat en dies feiners i, lamentablement, un increment de la sinistralitat viària laboral. Les xifres d’accidents en entorn laboral són prou significatives: el 2016, al conjunt de Catalunya es van produir un total de 36.111 víctimes d’accidents de trànsit, el 39% de les quals (14.054) van ser-ho en desplaçaments per motiu laboral. D’aquestes víctimes, 10.993 (un 78%) es van produir per desplaçaments in itinere (és a dir, en el desplaçament per anar o tornar de la feina) i 3.061 (un 22%) per desplaçaments per motiu del mateix treball, en jornada laboral.

Malgrat la tendència reductora de la sinistralitat viària dels darrers anys a la xarxa interurbana catalana, l’accidentalitat laboral relacionada amb els desplaçaments ha evolucionat de manera creixent. De les 14.054 víctimes d’accidents de trànsit en l’entorn laboral del 2016 (un 12% més respecte al 2015), 42 persones hi van perdre la vida, de les quals 30 van ser a l’anar o tornar de la feina i 12 dins la jornada laboral.

General 6

Tenint en compte aquestes dades i que a Catalunya més del 80% de la població ocupada necessita desplaçar-se diàriament per anar a treballar, el Servei Català de Trànsit insisteix en la necessitat d’implementar polítiques que incloguin la seguretat viària en els plans d’empresa. Reduir la sinistralitat en els desplaçaments laborals és possible si s’impulsen mesures que promoguin la seguretat viària i la reducció de la sinistralitat, com ara:

  • Incloure les avaluacions de riscos laborals viaris en matèria de prevenció a les empreses
  • Promoure plans de mobilitat per als treballadors que fomentin l’ús del transport públic o compartir vehicle per optimitzar la mobilitat
  • Definir jornades que redueixin el nombre de desplaçaments amb mesures com el teletreball i establir horaris flexibles per evitar congestions
  • Augmentar la conscienciació que al volant no es pot prendre alcohol ni drogues
  • No convertir el mòbil en una eina de treball durant la conducció

A més, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Interior, va elaborar l’any passat  la guia La seguretat en els desplaçaments per anar i tornar de la feina per prevenir els accidents in itinere, amb propostes d’accions per a les empreses i per als treballadors/conductors.

Al capdavall, si incorporem la seguretat viària a la gestió empresarial obtindrem un grau més alt de competitivitat i, el que és més important, contribuirem positivament en la salut dels treballadors.

Deixa un comentari