Un full de ruta per reduir la sinistralitat mortal dels motoristes

En el marc de la reunió del Grup de Treball de Motocicletes del dimarts 25 de juliol passat, el conseller d’Interior, Joaquim Forn, i la directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech, van fer públiques les principals conclusions d’un estudi en què es van analitzar els accidents mortals de motoristes d’aquest 2017 fins a ben entrat el mes de juliol. El Grup de Treball de Motocicletes, que aglutina nombroses entitats públiques (entre les quals, l’SCT), privades i associacions del sector, es reuneix periòdicament per proposar mesures per tal de corregir i disminuir l’augment de la sinistralitat que afecta les motocicletes.

Les dades són prou eloqüents: el nombre de motoristes que han perdut la vida des del gener  de 2017 ençà quasi ha doblat la xifra corresponent a l’any passat, i una de cada tres víctimes mortals a les carreteres catalanes és un motorista. El Servei Català de Trànsit, preocupat per aquest repunt de mortalitat, ha volgut portar a terme un estudi cas per cas dels accidents mortals produïts enguany i això ha permès treure a la llum diverses variables que conflueixen en la majoria d’aquests sinistres.

Reunió del Grup de Treball de Motocicletes del passat 25 de juliol

El diagnòstic

Les dades analitzades indiquen que un 36% dels accidents mortals s’han produït per maniobra del motorista en solitari. Alhora, des del Servei Català de Trànsit s’ha observat una certa acumulació d’accidents mortals als revolts. No es tracta, però, dels revolts més tancats, sinó de revolts més suaus en els quals el motorista no executa o no interpreta bé el traçat, potser per un excés de confiança. D’altra banda, en un 67% dels casos el causant ha estat el motorista i la velocitat ha jugat un paper clau en més de la meitat dels sinistres.

La meteorologia també hi ha influït: enguany, el clima ha estat més favorable i amb menys precipitacions que el 2016, fet que ha generat més mobilitat a la xarxa viària, especialment de motoristes. En l’anàlisi de les dades també s’ha observat que gairebé tots els accidents mortals estan protagonitzats per motos amb un cubicatge superior als 500 cc. En l’àmbit de les demarcacions, es produeix un repunt més destacat a Lleida i a Girona (amb set motoristes morts en cada una de les demarcacions), que partien de registres molt inferiors l’any anterior.

Les propostes

Amb totes aquestes dades a la mà, l’SCT, a més de continuar amb accions que ja s’estan fent, ha proposat una sèrie d’accions noves per reduir la sinistralitat mortal dels motoristes:

 • Formació i sensibilització:
  • ampliació del programa Formació 3.0  adreçat a motoristes habituals
  • inclusió de la formació pràctica en les Autoescoles de Qualitat (AeQ)
 • Canvis normatius:
  • revisió del permís de conduir teoricopràctic per a motoristes
  • revisió de les taxes d’alcoholèmia
  • propostes legals que s’estan elaborant i que s’adreçaran a la DGT
 • Mobilitat i senyalització:
  • estudi i senyalització dels revolts amb risc per a motoristes
  • prova pilot de carrils segregats
 • Recerca i desenvolupament:
  • anàlisi i aplicació dels resultats de la càtedra de seguretat viària de motocicletes
  • millores de seguretat activa i passiva (per a la moto, equipament)

Malgrat aquest increment de motoristes morts a la carretera, enguany s’estan reduint els ferits greus entre aquest col·lectiu. No obstant, tal com remarca Eugenia Doménech, “hem de treballar perquè aquesta reducció es traslladi també a la sinistralitat més greu, la mortal”. Tot això sense oblidar que la resta d’usuaris no només han de respectar les normes, sinó també el motorista, i no perdre de vista que és més vulnerable.

Deixa un comentari