El Parlament Europeu proposa mesures per impulsar la seguretat viària a la UE

Cada any, a Europa, 25.500 persones moren i 135.000 més resulten ferides de gravetat a conseqüència d’un sinistre viari. Aquesta xifra fa evident que cal adoptar més mesures, i que aquestes siguin més eficaces, per tal d’assolir la Visió Zero l’any 2050. Amb aquesta premissa el Parlament Europeu va aprovar aquest mes de novembre la resolució no legislativa Salvar vides: impulsar la seguretat dels vehicles a la UE (2017/2085(INI)).

La iniciativa parteix de la base que la seguretat viària depèn de tres factors: vehicle, infraestructures i comportament del conductor, de manera que cal impulsar mesures en tots tres àmbits, remarcant la importància d’adoptar mesures eficaces tant pel que fa a la seguretat activa com passiva dels vehicles.

En la resolució, el Parlament Europeu proposa la incorporació de sistemes d’assistència al conductor que permetin millorar la seguretat viària i tinguin un cost-benefici favorable, així com la instal·lació d’un seguit de sistemes intel·ligents per prevenir accidents o mitigar-ne l’efecte, entre els quals destaquen els sistemes de control de la pressió de pneumàtics, de recordatori del cinturó de seguretat o de permanència al carril.

Amb aquest informe, amb el qual es remarca que la seguretat viària és un afer urgent, el Parlament Europeu posa deures tant a la Comissió Europea com als estats membres.

Així, insta la Comissió Europea a valorar l’harmonització del límit d’alcohol a la sang a 0,0% per a conductors novells durant els dos primers anys i per a conductors professionals; a fixar nous objectius per reduir a la meitat el nombre de persones ferides greus a les carreteres en el període 2020-2030, i a obligar a instal·lar tecnologia de frenada d’emergència automàtica que permeti detectar vianants, ciclistes, autobusos i vehicles pesants, entre d’altres mesures.

Pel que fa als estats membres, el Parlament Europeu els demana que efectuïn controls regulars de carretera als conductors; que millorin l’estat de les infraestructures viàries, i que construeixin i mantinguin infraestructures més segures i modernes per als usuaris més susceptibles, com són vianants i ciclistes, i en millorin la senyalització. Finalment, l’informe demana, tant a la Comissió Europea com als estats membres, que promoguin la mobilitat compartida, sobretot a les àrees urbanes.

Cal destacar que a Catalunya, el Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020 (PESV), aprovat pel Govern de la Generalitat el gener del 2014,  fixa com a objectiu principal la reducció del nombre de persones mortes en accidents de trànsit en un 50% respecte del 2010 per donar compliment als objectius establerts per la UE. A més, recull com a fita la reducció del nombre de ferits greus amb seqüeles de per vida en un 40%, també en l’horitzó 2020. EL PESV és un instrument clau per avançar en la millora de la seguretat viària a la xarxa vària catalana i per assolir l’objectiu estratègic de la Visió Zero l’any 2050.

Deixa un comentari