Quina és la valoració de la seguretat viària a Catalunya?

La intensificació d’un seguit de mesures aquest 2019 per endurir i perseguir els comportaments negligents a la xarxa viària té una correlació directa amb l’actual demanda social per tal de millorar la seguretat a les nostres carreteres. En la seva majoria, la ciutadania, tal com es desprèn de la darrera Enquesta de seguretat pública de Catalunya (2016/2017), reclama més intervenció de les administracions en relació amb les conductes infractores a la carretera, sobretot les que tenen a veure amb la conducció sota els efectes de l’alcohol i l’ús del mòbil. Així mateix, l’estudi també conclou que la valoració general de la seguretat viària a Catalunya és positiva.

Infografia resultats okPel que fa a les mesures que s’han proposat per reduir la mortalitat dels motoristes, han obtingut una valoració mitjana notable:

  • portar elements reflectors, com ara armilles reflectores (mitjana: 8,1);
  • ampliar i millorar la formació pràctica per a motoristes (mitjana: 7,6);
  • fer un carril especial per a motos a les vies principals d’entrada i sortida de les ciutats (mitjana: 7,3).

També es valoren amb una mitjana de notable les propostes per augmentar la seguretat dels ciclistes:

  • portar elements reflectors, com ara armilles reflectores (mitjana: 8,9);
  • campanyes informatives sobre les obligacions i responsabilitats dels conductors i dels ciclistes (mitjana: 8,4);
  • reforç de la senyalització d’obligatorietat de separació d’1,5 metres en avançaments als ciclistes.

Deixa un comentari