El Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit ha assessorat més de 200 afectats el 2020

El telèfon gratuït del Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT), el 900 100 268, va rebre 220 trucades durant el 2020. A través del web victimestransit.gencat.cat també es van atendre 3 persones, i, presencialment, 5. Aquesta atenció, en qualsevol dels tres formats, va generar 247 consultes. Entre elles, la de la Marlena Recordà, de 32 anys, que el juliol de l’any passat va patir una col·lisió per envestida d’un turisme quan estava aturada amb la seva moto davant d’un semàfor en vermell. A través de les seves advocades, va conèixer l’existència d’aquest servei i va adreçar-s’hi per obtenir ajut psicològic. Explica que la va trucar “una professional molt competent, que li fa seguiment i control de la seva situació”, i que, des del SIAVT, “la van derivar a diverses associacions per fer teràpies presencials per ajudar-la a superar l’estrès posttraumàtic” que pateix arran del sinistre, entre d’altres coses.

De les 247 consultes rebudes el 2020, el gruix més important tenia relació amb qüestions policials (105) i legals (55), tot i que també es va recórrer al servei per trobar ajut psicològic, com el cas de la Marlena (32) o per raons sanitàries (18), entre d’altres.  I és que el SIAVT és un servei d’ajuda que ofereix orientació i informació a les víctimes i persones afectades per un sinistre de trànsit amb la corresponent derivació als recursos pertinents. Adscrit al Servei Català de Trànsit, existeix des del 26 de març del 2012 i, des d’aleshores, ha atès 3.326 consultes.

Sobre el tipus de consultes, la coordinadora del SIAVT, la psicòloga Cristina Arto, explica que la majoria de dubtes estan relacionats amb el propi procediment i fan referència a l’atestat. Tot i així, les consultes jurídiques i les psicològiques també són freqüents. “De totes les trucades que rebem, la gran majoria fan referència a accidents amb víctimes lleus, per aquest motiu la consulta es vincula a aspectes més aviat burocràtics. Quan una trucada fa referència a un accident greu o amb víctimes mortals, llavors sí que la intervenció és global i multidisciplinària (policial, per obtenir l’atestat; jurídica, per obtenir informació sobre els drets i possible indemnització, i psicològica, per gestionar una situació traumàtica o una pèrdua).”

Arto detalla que reben una diversitat de consultes, preguntes freqüents arran d’un sinistre tals com aquestes: Com puc aconseguir una còpia de l’atestat?; Puc modificar o afegir una dada de l’atestat?; Quin tipus de demanda puc interposar al contrari?; Quins terminis hi ha?; Com puc reclamar una indemnització?; Després de l’accident no he pogut tornar a conduir. Tinc ansietat, visc amb por, m’envaeixen imatges de les víctimes, ploro constantment… Com puc superar aquesta situació?, o: En l’accident ha mort el meu marit. Com puc comunicar als meus fills que el seu pare ha mort?

Les principals derivacions de l’any passat van ser a Mossos d’Esquadra (34,31%), al Servei d’Orientació Jurídica (18,30%) i al servei d’orientació psicològica del SIAVT (10,46%). Tot i això, també es va orientar cap a altres recursos, com per exemple les companyies asseguradores, els centres sanitaris, les associacions de víctimes i els grups de dol.

Ho confirma la psicòloga Cristina Arto, que afirma que “el cos de Mossos d’Esquadra, les associacions de víctimes i grups de dol i les entitats d’assessorament jurídic són les derivacions més habituals. Des del SIAVT oferim també suport psicològic (presencial o telefònic) i acompanyem la víctima en tot el seu procés de recuperació”.

De les 247 consultes fetes el 2020, les principals van tenir lloc després de sinistres interurbans (83,6%) i amb ferits lleus (70,5%) o greus (20%). En un 7,3% dels casos es va demanar ajut després d’accidents amb víctimes mortals. Així mateix, prenent com a referència el lloc del sinistre, les consultes principals van tenir lloc a la demarcació de Barcelona (78%), seguit de Tarragona (12%), Girona (7%) i Lleida (3%).

De les prop de 230 persones que van conèixer el SIAVT durant l’any passat, el 95,1% ho va fer a través de Mossos i de la policia local i, en menor mesura, a través del web, el 3,1%, i dels centres sanitaris, un 1,8%.

Per acabar, cal destacar que les consultes al SIAVT les van fer un 77,11%  de les víctimes directes de l’accident, mentre que les indirectes van ser el 22,89%, i solien ser familiars o asseguradores.

Quin tipus de resposta dona el SIAVT?

Així doncs, el SIAVT pretén continuar donant resposta a la situació de gran vulnerabilitat i desorientació en què es poden trobar tant les víctimes com els afectats d’un sinistre viari. L’objectiu  és oferir-los ajuda, informació i orientació objectiva i especialitzada perquè puguin portar a terme els tràmits necessaris, conèixer els recursos existents, obtenir informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i rebre suport i atenció psicològica en la recuperació personal i social davant d’un sinistre viari.

No pretén ser un servei de resposta immediata després de l’accident, sinó proporcionar una gestió integral als afectats després del sinistre i ser un centre que aglutina un conjunt de recursos a l’abast de les víctimes, tant les directes, aquelles que han patit l’accident (en alguns casos amb seqüeles de per vida), com les indirectes, ja siguin familiars o amics de les persones accidentades.

El SIAVT ofereix aquest tipus d’orientació:

  • Orientació jurídica i legal: explicació dels drets (responsabilitat penal i civil) i les gestions que cal portar a terme per fer les reclamacions derivades del sinistre.
  • Orientació psicològica: ajuda en la comunicació, atenció i suport emocional.
  • Orientació sanitària: donar a conèixer quins recursos té la víctima en els àmbits sanitari, d’atenció primària i d’atenció especialitzada, i informar-la sobre prestacions complementàries.
  • Orientació social: donar a conèixer la xarxa de recursos assistencials, on trobar el suport i l’orientació a la família i on rebre informació sobre els recursos disponibles per atendre les primeres necessitats.
  • Orientació i informació sobre els ajuts que es presenten des de l’Administració: informació sobre les ajudes i prestacions econòmiques que es poden rebre.

Des de la seva creació, a Catalunya s’han signat 82 convenis d’adhesió al SIAVT amb ajuntaments i 12 amb consells comarcals.

Deixa un comentari