L’SCT col·labora amb els ajuntaments per fomentar la mobilitat segura i sostenible en l’àmbit urbà

Des que té competències, el Servei Català de Trànsit (SCT) coopera amb l’àmbit local per millorar la seguretat viària i reduir l’accidentalitat amb víctimes en zona urbana. Gràcies en part a aquesta col·laboració, a l’esforç de tots els agents implicats i, en general, a una conscienciació més gran, en dues dècades hi ha hagut un decrement de la mortalitat dins de nucli urbà: s’ha passat de les 156 víctimes mortals per accident de trànsit de l’any 2000 a les 51 el 2020. Pel que fa al 2021, finalment s’han registrat 53 víctimes mortals en zona urbana. Malgrat aquesta reducció de la mortalitat, però, impera la necessitat de continuar treballant per evitar que es perdin més vides humanes per sinistres viaris. Per això és tan important la col·laboració amb els municipis i els consells comarcals mitjançant convenis, la seva execució i el seu posterior seguiment i avaluació.

Estratègies de col·laboració en seguretat viària

L’SCT col·labora amb els municipis per reduir els sinistres viaris en l’àmbit urbà i fomentar una mobilitat més sostenible. Aquesta col·laboració s’inicia amb la signatura de diferents convenis que l’SCT posa a disposició dels municipis.

Aquesta col·laboració s’instrumentalitza sota el paraigua d’un conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’ajuntament corresponent. Aquest conveni té com a objectiuestablir el marc de col·laboració entre les dues parts en el desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària. Actualment, s’han signat amb ajuntaments i estan vigents 303 convenis marc. En virtut d’aquest tipus de conveni, es poden establir els següents convenis previstos als seus annexos:

  • Conveni  per a la redacció d’un pla local de seguretat viària. Redacció d’un pla per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària d’aquell nucli urbà, tenint en compte aquelles dades generals, de mobilitat i accidentalitat i els indrets amb més alta concentració d’accidents en el municipi. S’han signat un total de 274 convenis d’aquest tipus, dels quals 126 continuen vigents.
  • Conveni  per a l’adhesió al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit a Catalunya del Servei Català de Trànsit (SIAVT). Permet que les persones que han estat víctimes o afectades per accidents de trànsit produïts a les vies urbanes i interurbanes del municipi puguin accedir a informació i orientació jurídica, administrativa, social i psicològica, per tal de minimitzar la situació traumàtica que es produeix després d’un accident de trànsit. S’han signat un total de 108 convenis d’aquest tipus, dels quals 107 continuen vigents.
  • Conveni de  col·laboració en matèria de controls de velocitat amb aportació d’aparell cinemòmetre. Vigilància i control dels excessos de velocitat del trànsit a les travesseres i vies urbanes. S’han signat un total de 206 convenis d’aquest tipus, dels quals 198 continuen vigents.
  • Conveni de col·laboració en matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre. Vigilància i control dels nivells d’alcoholèmia dels conductors que circulen per les travesseres i vies públiques urbanes. S’han signat un total de 220 convenis d’aquest tipus, dels quals 218 continuen vigents.
  • Conveni de col·laboració en matèria de controls d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material de suport. Vigilància i control de la presència de drogues en conductors que circulen per les travesseres i vies públiques urbanes, mitjançant l’assignació per part del Servei Català de Trànsit d’un kit anual de detecció de substàncies estupefaents, el material de suport corresponent i la confirmació de mostra amb saliva al laboratori, si s’escau. S’han signat i encara estan vigents un total de 188 convenis d’aquest tipus.
  • Conveni de col·laboració en matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica (bicicletes). Desenvolupament conjunt entre l’SCT i l’ajuntament d’activitats pràctiques d’educació per a la mobilitat segura amb bicicletes. S’han signat un total de 230 convenis d’aquest tipus, dels quals 224 continuen vigents.
  • Conveni de col·laboració en matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica (ciclomotors). Desenvolupament conjunt entre l’SCT i l’ajuntament d’activitats  pràctiques d’educació per a la mobilitat segura amb ciclomotors en el marc dels centres educatius. S’han signat un total de 104 convenis d’aquest tipus, dels quals 100 continuen vigents.
  • Conveni per a la redacció d’un treball tècnic de seguretat viària per a l’ajuntament corresponent. Elaboració i redacció d’un treball tècnic per a la millora de la seguretat viària en un àmbit d’actuació concret, d’acord amb una problemàtica específica en la qual cal incidir, com pot ser la necessitat de pacificació del trànsit en una àrea concreta o a tot el municipi, l’ordenació del trànsit i la mobilitat en un polígon industrial o en una urbanització o l’estudi de la seguretat viària en una travessera o en zona periurbana, així com sobre altres àmbits en què es consideri necessari intervenir per tal de millorar la seguretat viària al municipi. S’han signat i encara estan vigents un total de 7 convenis d’aquest tipus.

L’SCT també estableix convenis amb els consells comarcals en tres casos específics: per a l’adhesió al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit a Catalunya (3 convenis signats fins ara), i en matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica amb bicicletes (4 convenis signats) o ciclomotors (2 convenis signats).

Des de l’SCT continuarem fomentant la implicació i la col·laboració dels ajuntaments i dels consells comarcals per tal de millorar la seguretat viària i fomentar la mobilitat més sostenible i saludable, a través de la signatura d’aquests convenis, atès que, entre d’altres factors, han ajudat a millorar la seguretat viària i a reduir les morts per accident de trànsit.

Deixa un comentari