La formació a empreses, una prevenció clau en el bon ús dels patinets elèctrics

En la darrera campanya preventiva policial per controlar les conductes de risc dels vehicles de mobilitat personal, duta a terme del 10 al 16 de gener de 2022, es van imposar més de 100 denúncies diàries. En concret, en una setmana es van imposar un total de 709 denúncies. La majoria van ser per les condicions de circulació del vehicle (483) o pel casc i altres elements de protecció (183). Però també es van cometre infraccions per conduir sent menor d’edat (19), per fer parades o estacionaments inadequats (15) i per conduir havent consumit alcohol o altres drogues (9).

Aquests resultats constaten que tota prevenció és clau per garantir una mobilitat segura i reduir sinistres i que hi ha una necessitat de formar els usuaris de patinets elèctrics. Precisament, l’empresa Ecosol de Càritas de Vilablareix (Gironès), que facilita la inserció laboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral, ha estat una de les primeres a entendre la importància de contribuir a una mobilitat més segura dels conductors d’aquest tipus de vehicles. Per això, a finals de l’any passat, van sol·licitar dues sessions formatives per augmentar la perícia i els coneixements dels seus empleats i alhora usuaris de patinets. Sobretot, perquè s’havien trobat prèviament amb algun accident in itinere, d’anada o tornada a la feina. 

L’Albert, de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Salt, i  en Txema i en Ramon, formadors de mobilitat segura i sostenible del cos de Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, són els tres mossos que van impartir aquesta formació. Van començar preguntant als empleats qui havia patit un accident de trànsit anant o tornant de la feina i, a continuació, els van explicar quins factors intervenen en un sinistre (persona, vehicle, via pública i danys materials i personals)  i quina responsabilitat hi tenim. En relació amb això darrer, i segons dades estadístiques de la Unió Europea, “el factor humà intervé entre un 80 i un 95% a l’hora de tenir un accident; la via i l’entorn, entre un 20 i un 40%, i el vehicle, entre un 5 i un 10%” –va destacar en Ramon. A més, “el percentatge en el cas dels vehicles cada cop és més baix, perquè són tecnològicament més segurs” –va recordar.  

A continuació, i mitjançant uns exercicis pràctics, van explicar-los el perill que pot comportar el fet de caure en patinet i també la manera com assumim el risc, tant com a conductors d’aquest tipus de vehicles com en relació amb la resta d’usuaris amb qui compartim l’espai públic. Tot plegat, sense oblidar la importància de l’estat emocional en què ens trobem quan conduïm, els límits que tenim nosaltres i els altres, la pressió grupal, que sovint influeix en les nostres accions, i també la dificultat d’adaptar-nos als canvis. En aquest sentit, “la sanció també és una mesura de prevenció” a l’hora de no córrer riscos. Ara bé, en paraules d’en Ramon, “de la sanció te’n pots recordar, però el que no oblidaràs mai és si tens un accident de trànsit, per tot el que comporta per a tu i per als altres. Per això cal sempre educació, formació i prevenció per no arribar a tenir un sinistre viari”.

Finalment, van fer un repàs de la normativa i també del que és recomanable fer, cosa que sempre ha d’anar acompanyada d’una conscienciació i d’una responsabilitat compartida a l’hora de fer ús de l’espai públic. En Ramon va destacar sobretot aspectes com ara que “el patinet és unipersonal, cal posar-se el casc, cal fer-se visible i portar llum al davant, als laterals i al darrere”, o bé que “no es pot circular per vies interurbanes ni travesseres, ni tampoc per túnels urbans”. A més, també va explicar que, “tot i que no és obligatori, convé fer-se una assegurança, que en el cas dels patinets pot comportar uns 30 euros l’any”.   

Amb el suport del Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra continuaran impartint sessions formatives com aquestes a totes aquelles empreses que ho sol·licitin. L’objectiu és, com sempre, garantir una mobilitat més segura per a tothom.

Deixa un comentari