El Servei Català de Trànsit estrena el primer tràmit de la Generalitat en llenguatge planer

La gestió administrativa de consultar i pagar una sanció de trànsit és ara més entenedora i accessible per a la ciutadania

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha estat el primer organisme de la Generalitat que ha refet un tràmit en llenguatge planer. D’aquesta manera, la gestió administrativa de Consultar i pagar una sanció de trànsit​ està ara redactada de forma més entenedora i comprensible per a la ciutadania.

La reformulació ha suposat fer servir paraules més senzilles, com ‘multa’, i una sintaxi més directa, i la informació del tràmit s´ha distribuït i estructurat de forma més clara al llarg del text, seguint la tècnica periodística de la piràmide invertida per prioritzar el més rellevant. A més, s’ha emprat la segona persona del singular (“Si t´han notificat”, “Si pagues en el termini de 20 dies”) per  una comunicació més propera.

La simplificació del text explicatiu d’aquest tràmit ha suposat també retallar la frase inicial que l’encapçala i fer una introducció de la gestió més curta i directa. Així doncs, el text inicial:

D´acord amb el que estableix la legislació vigent, les sancions de multa es poden pagar en el termini de 20 dies naturals següents a la data de notificació amb una reducció del 50% de la quantia consignada a la notificació. Aquesta opció significa la renúncia a presentar qualsevol tipus d’al·legació o recurs en via administrativa

s’ha reduïta una frase d’una línia i mitja:

Si t´han notificat una denuncia de trànsit (una multa), aquest tràmit et servirà per consultar les dades de l´expedient i pagar la sanció.

En aquesta transformació, convé destacar que, tot i la simplificació, s’han utilitzat les paraules precises per mantenir l’exactitud i la seguretat jurídica del tràmit.  

L’adaptació pionera d’aquest tràmit de l’SCT a llenguatge planer s’ha fet en coordinació amb la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana i el Servei de Difusió del Departament d’Interior. El cap del Servei de Coordinació Administrativa i Organització de l’SCT, Eloy Rodríguez, destaca que “no és una tasca fàcil, atès que es tracta de posar negre sobre blanc un procediment que té excepcions, que té uns terminis que determinen poder pagar amb reducció o no. Tanmateix, hem aconseguit fer una bona revisió amb les instruccions i recomanacions d´utilització del llenguatge planer vigents”.

El llenguatge planer, una filosofia comunicativa per garantir els drets del ciutadà

Posar el llenguatge planer al centre de la comunicació de l’Administració pública és un canvi a favor del ciutadà que ajuda a garantir-li l’exercici dels seus drets i a proporcionar-li un servei públic de qualitat.

La Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana ha publicat fa poc la Nova guia per aprendre a comunicar en llenguatge planer per estendre aquesta pràctica a totes les informacions de la Generalitat, des d’una notícia a un tràmit, una notificació o un acte administratiu. L’objectiu final és que la comunicació sigui directa i fàcil d’entendre i afavorir un model de relació amb la ciutadania basat en la confiança i la seguretat que dona comprendre la informació.

El cap del Servei de Difusió del Departament d’Interior, Enric Blanes, destaca que “el llenguatge planer ens ve dels països de parla anglesa i és un moviment de reivindicació de drets dels ciutadans, principalment del dret a entendre el que ens diu l’Administració. El llenguatge no hauria de ser mai una barrera”. Blanes afegeix que “els usos del llenguatge de l’Administració han vingut fins ara calcats de les resolucions judicials i tenim molta feina a fer, perquè els ciutadans es queixen que no entenen els tràmits ni moltes de les informacions administratives que publiquem”.

Deixa un comentari