En els desplaçaments laborals, cap risc

A Catalunya, cada any hi ha més de 30.000 víctimes per sinistre viari, un 40% de les quals són víctimes de trànsit en l’entorn laboral. En concret, l’any 2017, 14.446 de les 36.167 persones mortes o ferides per accident de trànsit a les carreteres catalanes van ser víctimes en desplaçaments de treball. La majoria, en concret 11.135, es van accidentar en el trajecte per anar o tornar de la feina (in itinere), però també hi va haver 3.311 persones que van tenir l’accident durant la jornada laboral (en jornada).

Els accidents de trànsit que ocorren durant la jornada laboral són responsabilitat de l’empresa i, en conseqüència, existeix l’obligació empresarial i la necessitat d’intervenir-hi i integrar-la en el pla de prevenció de riscos laborals. Però, si bé l’empresa és un agent important en la seguretat viària laboral, la seva capacitat d’intervenció és limitada, sobretot pel que fa als accidents in itinere, que, de fet, són els més nombrosos. Així doncs, la seguretat viària és cosa de tots, també en l’àmbit laboral.

Cal tenir en compte que les víctimes de trànsit van suposar un 13% del total de víctimes d’accident laboral (109.835). Amb tot, si ens fixem en la gravetat, el percentatge s’eleva: gairebé la meitat dels accidents mortals a la feina són per sinistre viari.

En aquest context, la millora de la seguretat viària en l’entorn laboral és una de les fites del Servei Català de Trànsit per reduir el nombre total d’accidents de trànsit a Catalunya. Així, l’actual Pla de seguretat viària preveu diverses mesures en matèria de prevenció de riscos laborals agrupades en tres nivells: investigació i recerca, formació en seguretat viària laboral i disseny de recursos i material de suport. Entre altres accions, s’han impulsat cursos d’autoaprenentatge virtual sobre els accidents de trànsit in itinere per a tots els treballadors de l’Administració, cursos presencials de seguretat viària en jornada per a col·lectius de conductors en diferents organismes, un curs de seguretat viària laboral online per a treballadors i empreses, i s’han editat dues guies: La seguretat en els desplaçaments per anar i tornar de la feina i La seguretat en els desplaçaments amb vehicles durant la jornada de treball.

Com que la seguretat viària a l’entorn laboral és una matèria que té implicacions tant en l’àrea de la seguretat viària com en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, es treballa sobre la base de polítiques de cooperació i participació amb tots els agents implicats d’ambdues àrees. L’objectiu últim és millorar la mobilitat i reduir la sinistralitat, ja que 4 de cada 10 víctimes de trànsit tenen l’accident en desplaçaments de treball.

En els desplaçaments laborals, tant per anar o tornar de la feina com durant la jornada laboral, cap risc!

 

Reduir el nombre d’accidents en l’entorn laboral és possible

La bona notícia de la progressiva recuperació econòmica ha comportat en paral·lel un augment de la mobilitat en dies feiners i, lamentablement, un increment de la sinistralitat viària laboral. Les xifres d’accidents en entorn laboral són prou significatives: el 2016, al conjunt de Catalunya es van produir un total de 36.111 víctimes d’accidents de trànsit, el 39% de les quals (14.054) van ser-ho en desplaçaments per motiu laboral. D’aquestes víctimes, 10.993 (un 78%) es van produir per desplaçaments in itinere (és a dir, en el desplaçament per anar o tornar de la feina) i 3.061 (un 22%) per desplaçaments per motiu del mateix treball, en jornada laboral.

Malgrat la tendència reductora de la sinistralitat viària dels darrers anys a la xarxa interurbana catalana, l’accidentalitat laboral relacionada amb els desplaçaments ha evolucionat de manera creixent. De les 14.054 víctimes d’accidents de trànsit en l’entorn laboral del 2016 (un 12% més respecte al 2015), 42 persones hi van perdre la vida, de les quals 30 van ser a l’anar o tornar de la feina i 12 dins la jornada laboral.

General 6

Tenint en compte aquestes dades i que a Catalunya més del 80% de la població ocupada necessita desplaçar-se diàriament per anar a treballar, el Servei Català de Trànsit insisteix en la necessitat d’implementar polítiques que incloguin la seguretat viària en els plans d’empresa. Reduir la sinistralitat en els desplaçaments laborals és possible si s’impulsen mesures que promoguin la seguretat viària i la reducció de la sinistralitat, com ara:

  • Incloure les avaluacions de riscos laborals viaris en matèria de prevenció a les empreses
  • Promoure plans de mobilitat per als treballadors que fomentin l’ús del transport públic o compartir vehicle per optimitzar la mobilitat
  • Definir jornades que redueixin el nombre de desplaçaments amb mesures com el teletreball i establir horaris flexibles per evitar congestions
  • Augmentar la conscienciació que al volant no es pot prendre alcohol ni drogues
  • No convertir el mòbil en una eina de treball durant la conducció

A més, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Interior, va elaborar l’any passat  la guia La seguretat en els desplaçaments per anar i tornar de la feina per prevenir els accidents in itinere, amb propostes d’accions per a les empreses i per als treballadors/conductors.

Al capdavall, si incorporem la seguretat viària a la gestió empresarial obtindrem un grau més alt de competitivitat i, el que és més important, contribuirem positivament en la salut dels treballadors.