Reduir el nombre d’accidents en l’entorn laboral és possible

La bona notícia de la progressiva recuperació econòmica ha comportat en paral·lel un augment de la mobilitat en dies feiners i, lamentablement, un increment de la sinistralitat viària laboral. Les xifres d’accidents en entorn laboral són prou significatives: el 2016, al conjunt de Catalunya es van produir un total de 36.111 víctimes d’accidents de trànsit, el 39% de les quals (14.054) van ser-ho en desplaçaments per motiu laboral. D’aquestes víctimes, 10.993 (un 78%) es van produir per desplaçaments in itinere (és a dir, en el desplaçament per anar o tornar de la feina) i 3.061 (un 22%) per desplaçaments per motiu del mateix treball, en jornada laboral.

Malgrat la tendència reductora de la sinistralitat viària dels darrers anys a la xarxa interurbana catalana, l’accidentalitat laboral relacionada amb els desplaçaments ha evolucionat de manera creixent. De les 14.054 víctimes d’accidents de trànsit en l’entorn laboral del 2016 (un 12% més respecte al 2015), 42 persones hi van perdre la vida, de les quals 30 van ser a l’anar o tornar de la feina i 12 dins la jornada laboral.

General 6

Tenint en compte aquestes dades i que a Catalunya més del 80% de la població ocupada necessita desplaçar-se diàriament per anar a treballar, el Servei Català de Trànsit insisteix en la necessitat d’implementar polítiques que incloguin la seguretat viària en els plans d’empresa. Reduir la sinistralitat en els desplaçaments laborals és possible si s’impulsen mesures que promoguin la seguretat viària i la reducció de la sinistralitat, com ara:

  • Incloure les avaluacions de riscos laborals viaris en matèria de prevenció a les empreses
  • Promoure plans de mobilitat per als treballadors que fomentin l’ús del transport públic o compartir vehicle per optimitzar la mobilitat
  • Definir jornades que redueixin el nombre de desplaçaments amb mesures com el teletreball i establir horaris flexibles per evitar congestions
  • Augmentar la conscienciació que al volant no es pot prendre alcohol ni drogues
  • No convertir el mòbil en una eina de treball durant la conducció

A més, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Interior, va elaborar l’any passat  la guia La seguretat en els desplaçaments per anar i tornar de la feina per prevenir els accidents in itinere, amb propostes d’accions per a les empreses i per als treballadors/conductors.

Al capdavall, si incorporem la seguretat viària a la gestió empresarial obtindrem un grau més alt de competitivitat i, el que és més important, contribuirem positivament en la salut dels treballadors.

Camions a la carretera: per una seguretat viària compartida

Foto article Carles Gómez-tacògrafsL’any 2016 els camions van estar involucrats en un 13% dels accidents amb víctimes mortals o greus a les carreteres catalanes. Tot i que la sinistralitat amb camions ha disminuït els darrers anys —el 2016 hi va haver 103 accidents amb persones mortes o ferides greus amb un camió implicat, mentre que l’any 2010 van ser 157, fet que suposa una reducció del 34%—, en relació amb aquest tipus de vehicles cal tenir clar que en cas d’accident, la lesivitat i l’afectació a la mobilitat pot ser molt important”. Així ho constata el sotsinspector Carles Gómez, cap de l’Àrea Central de Circulació i Normativa de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

Per això, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit (SCT), Mossos d’Esquadra i Policies Locals van dur a terme durant el mes de març una campanya intensiva de control de camions i furgonetes. Amb aquesta iniciativa, explica Gómez, es pretén intensificar el control de vehicles de transport de mercaderies, tant pesants com lleugers, per fer complir la normativa i d’aquesta manera millorar la seguretat viària tant dels conductors com de la resta de ciutadans”. Així, es va portar a terme un control integral dels transports, amb especial atenció a conductes de risc greu, com les distraccions, el respecte a les normes de temps de conducció i descans dels conductors o les manipulacions dels aparells de control (tacògrafs).

En aquest sentit, el sotsinspector Gómez assenyala que en  camions de gran tonatge (de més de 3.500 kg de MMA)  “les infraccions més freqüents són els excessos d’hores de conducció i les minoracions dels descansos, que fan que els conductors acumulin fatiga, factor clau en l’accidentalitat d’aquest tipus de vehicles”. Però els Mossos d’Esquadra també han detectat un cert increment en infraccions per manipulació dels tacògrafs i que els mecanismes utilitzats són cada cop més complexos, de manera que poden afectar greument els sistemes de seguretat del vehicle, com els frens ABS.

Així, en el marc de la campanya es van controlar 1.033 vehicles —642 camions i 391 furgonetes— i es van formular 482 denúncies per infraccions a la normativa de transports. D’aquestes, 175 van ser per incompliment de la normativa de temps de conducció i descans i 81, per incompliments relacionats amb el tacògraf. A més, es van denunciar 8 conductors per alcoholèmia positiva.

0,0%, l’única taxa segura

Som conscients dels efectes que pot tenir conduir després de beure, per exemple, una copa de vi, de cava o una cervesa? La majoria coneixem les conseqüències tràgiques que pot comportar conduir sota els efectes de l’alcohol, però encara hi ha molts conductors que no són plenament conscients que per sota de la taxa d’alcoholèmia permesa el comportament ja es veu alterat i, per tant, que també augmenta el risc de patir un accident. No hi ha regles fixes, depèn de cada persona, però haver begut “només” una copa de vi, de cava o de cervesa no és cap garantia de conduir amb plenes facultats.

foto-alcohol

Una dada preocupant dels efectes letals que pot tenir l’alcohol en la conducció és que gairebé el 30% dels 175 conductors morts (a 24 hores) l’any 2015 en accidents de trànsit tant interurbans com urbans havien consumit alcohol, segons dades de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.

 

 

La normativa de trànsit estableix les taxes màximes d’alcohol permeses a l’hora de conduir:

Conductor Taxa en aire Taxa en sang
General 0,25 mg/l 0,5 g/l
Novell 0,15 mg/l 0,3 g/l
Professional 0,15 mg/l 0,3 g/l

Tot i aquestes taxes fixades, les capacitats disminueixen abans d’arribar als límits legals. L’alcohol no afecta de la mateixa manera cada persona, ni existeix una quantitat comuna a partir de la qual comença el deteriorament de les capacitats de conducció i, en conseqüència, s’incrementa el risc de patir un sinistre. Per tant, l’única taxa segura és el 0,0%, ni una gota d’alcohol si s’ha de conduir.

Alcohol, infraccions i delictes

! 500 euros i -4 punts per a conductors en general: Conduir amb una taxa d’alcohol superior a 0,25 i fins a 0,50 mg/l d’aire espirat (des de 0,15 fins a 0,30 mg/l per a professionals i persones amb un permís o llicència d’antiguitat fins a dos anys) suposa una sanció econòmica de 500 euros i la pèrdua de 4 punts del permís de conduir.

! Via penal: Superar la taxa d’alcohol de 0,60 mg/l en l’aire espirat és delicte penal i pot comportar una pena de presó de fins a sis mesos i la retirada del permís de conduir durant, com a mínim, un any.

! En els controls preventius d’alcoholèmia, aproximadament el 5% donen positiu.

infografia-alcohol-definitiva-catala

Sinistralitat 2016: complint els objectius europeus

L’any 2016, les víctimes mortals en sinistres de trànsit a Catalunya es van reduir un 11,5% respecte del 2015. En el conjunt de la xarxa viària catalana (tant en zona interurbana com urbana) van morir 231 persones en accidents de trànsit a 24 hores: d’aquestes, 153 van patir un sinistre en carreteres o autopistes, i 78, dins dels municipis. En relació amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius del Pla de seguretat viària 2014-2016, el descens de les víctimes mortals s’ha situat en el 31,9% i per tant s’ha assolit la disminució del 30% que fixava la Unió Europea per a finals del 2016.

El 2016 es va registrar la xifra més baixa d’accidents mortals de la història a Catalunya. Hi va haver un total de 202 accidents mortals: 125 en zona interurbana i 77 en zona urbana. Aquesta reducció de sinistres viaris mortals es va produir a les quatre demarcacions catalanes.

foto-balanc

Per demarcacions, Lleida és la que ha tingut menys sinistres i víctimes mortals de tot Catalunya, amb un total de 33 en carreteres i municipis. Tarragona és el territori que registra les majors reduccions respecte al 2015 tant pel que fa al nombre de víctimes mortals (un 28% menys) com  d’accidents de trànsit mortals (un 38% menys). A Girona els accidents de trànsit mortals han baixat un 8%, però les víctimes mortals, un total de 44, han augmentat un 12,8%. Finalment, a Barcelona 106 persones han perdut la vida el 2016, un 4,5% menys que el 2015.

De la sinistralitat viària de l’any 2016, destaquen també les dades següents:

  • Les vies on hi va haver més accidentalitat mortal van ser l’AP-7, amb 21 persones mortes (8 l’any 2015), seguida de l’N-II, amb 10 víctimes mortals (8 l’any 2015). Convé recordar que a l’AP-7 es va registrar l’accident de Freginals en el qual van morir 13 joves i a l’N-II a Pont de Molins 7 persones van perdre la vida en un únic accident.
  • A la xarxa viària interurbana, els motoristes van representar un 36% del total de les persones mortes i ferides greus, i a les vies urbanes es va registrar un increment preocupant dels accidents mortals o de gravetat amb bicicletes implicades (un 31%).
  • Les distraccions, sobretot les relacionades amb l’ús dels mòbils, van baixar lleugerament com a factor concurrent respecte al 2015, tot i que encara són darrere d’un 28,4% dels accidents de trànsit mortals o greus.

INFOGRAFIA perfil del conductor mort el 2016 en via interurbana i urbana:

perfil_conductor_2016_cat

Informació complementària:

ENLLAÇ A NOTA DE PREMSA DEL BALANÇ DE SINISTRALITAT 2016: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/interior/notapremsavw/298487/ca/jane-reduccio-victimes-mortals-accidents-transit-catalunya-estat-31-9-superant-aixi-lobjectiu-fixat-30-respecte-2010.do