Com evitar riscos en els desplaçaments cap a l’escola?

Els infants actuen sovint per influència dels adults. Les conductes que adopten en molts àmbits les poden copiar de l’observació dels progenitors, també les relacionades amb la seguretat viària. Aquesta setmana de setembre, molts pares acompanyaran de nou els fills a l’escola, en un inici de curs atípic, amb noves rutines i normes per combatre la COVID-19, però on les bones pràctiques de mobilitat s’han de mantenir inalterables per garantir la seguretat dels menuts en els seus desplaçaments quotidians. De camí a l’escola és un moment oportú per inculcar-los els valors de respecte, tolerància i responsabilitat en l’espai públic.

Creuar un carrer per un lloc no habilitat per fer-ho, passar un semàfor en vermell perquè tenim pressa o no cordar els petits amb el sistema de retenció infantil (SRI) que els correspongui són comportaments que posen en risc els infants i per als quals no hi ha excuses. Sis mesos després des que els alumnes van deixar d’anar a l’escola a causa de la pandèmia, aquest retorn a les aules és una oportunitat per actualitzar i recordar alguns consells bàsics perquè els desplaçaments dels infants siguin com més segurs millor. En repassem alguns, tant si fan els trajectes a peu com en transport escolar o en cotxe.

HI ANEU A PEU?

Si acompanyeu els fills a peu, cal tenir en compte que com a vianants són especialment vulnerables i que qualsevol distracció o infracció que es cometi pot portar conseqüències greus. És indispensable que, si s’opta per anar a l’escola caminant, es compleixin sempre aquestes normes:

 • Creuar els carrers per un pas de vianants i amb el semàfor en verd i  sempre després d’haver mirat als dos costats.
 • Caminar per l’interior de la vorera, allunyant-se de la calçada.
 • Els infants haurien d’anar sempre acompanyats d’un adult que tingui cura de la seva seguretat.

US DESPLACEU EN COTXE?

Per molt curt que sigui el trajecte de casa al centre escolar, els infants han d’anar sempre protegits amb el cinturó de seguretat o l’SRI que els pertoqui. En aquest sentit, és important tenir en compte aquestes indicacions:

 • Els nens amb una altura igual o inferior a 135 cm han d’ocupar obligatòriament els seients del darrere i han d’utilitzar un SRI adaptat a la seva talla i pes.
 • Cal utilitzar cadiretes homologades i amb respatller almenys fins als 135 cm d’estatura.
 • Es considera que la posició més segura del sistema de retenció infantil al vehicle és a contramarxa i al seient central posterior.
 • No s’ha de viatjar amb objectes sots, ni posar equipatge o mascotes al vehicle al costat dels petits.

L’OPCIÓ ÉS EL TRANSPORT ESCOLAR?

Quan parlem de la seguretat passiva als autocars, l’element vital és el cinturó. I és que l’ús d’aquest sistema de seguretat redueix el risc de morir un 75% i el fet de no utilitzar-lo multiplica per 25 el risc de patir lesions greus o mortals en cas de bolcada o gir brusc. Per tant, en tots els trajectes en autocar és indispensable dur cordat correctament el cinturó de seguretat. Segons la normativa de trànsit, tots els autocars matriculats a partir de l’octubre de 2007 n’han de disposar.

D’altra banda, per evitar riscos en els autocars escolars, els alumnes també han de tenir present aquestes pautes:

 • Extremar la precaució a l’hora de pujar i baixar del vehicle per no patir cap accident.
 • Anar asseguts correctament durant tota la ruta i procurar no aixecar-se fins que l’autocar no estigui completament aturat.

La prevenció i el respecte de les normes són fonamentals per vetllar per la seguretat viària dels infants. Protegeix-los!

Bon començament de curs!

VIANANTS A LA CARRETERA

En un moment o altre, tots ens hem vist obligats a caminar per una carretera, una acció que es pot considerar de risc, atesa la nostra fragilitat en cas que ens veiéssim involucrats en un accident de trànsit. Encara que el nombre d’atropellaments és més elevat a la ciutat, cal tenir present que el risc de mort per als vianants es multiplica a la carretera. Des de l’SCT es donen consells per tal que, si ens veiem en la situació de convertir-nos en vianants a la carretera, la nostra seguretat no corri perill. Això sí, el primer que cal saber és que està totalment prohibida la circulació de vianants per les autopistes i les autovies.

Imatge vídeo vianants post

Aquestes són algunes normes que tot vianant hauria de seguir per evitar possibles situacions de risc a l’hora de caminar per carreteres fora de la població:

 • Quan circuleu per una carretera que no disposi d’espai especialment reservat per a vianants, com a norma general la circulació es farà per l’esquerra. D’aquesta manera podreu observar de cara els vehicles que circulen i que s’acosten a la vostra posició.

 • La circulació pel voral o per la calçada s’ha de fer amb prudència, sense entorpir innecessàriament la circulació, i aproximant-se tant com un pugui a la vora exterior.

 • Excepte en el cas que es vagi en grup, els vianants han de marxar un darrere l’altre si la seguretat de la circulació ho requereix, especialment en casos de poca visibilitat o de gran densitat de circulació de vehicles.

 • Quan transiteu a la nit, heu de portar algun element lluminós o reflector, com per exemple una armilla reflectora, tant si circuleu pel voral com per la calçada, que sigui visible a una distància mínima de 150 metres per als conductors que s’acosten. També s’han de seguir aquestes indicacions quan hi ha poca llum o visibilitat a causa de la meteorologia adversa. És recomanable portar una llanterna per veure per on camineu i perquè els vehicles us vegin millor.

Si seguim aquests consells bàsics quan circulem per una carretera, tant la nostra seguretat com la de la resta d’usuaris de la via serà més gran, i ens evitarem riscos innecessaris i accidents.