Estudi EuroRAP Catalunya 2020: el 30% de la xarxa viària analitzada té un risc alt o molt alt d’accident greu o mortal

A Catalunya hi ha 1.875 km de carretera amb un risc alt o molt alt d’accident greu o mortal, cosa que representa el 30% de la xarxa viària analitzada. Aquest percentatge no ha millorat respecte al trienni anterior. Aquesta és una de les principals conclusions de la 19a edició de l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP, que ha analitzat un any més l’accidentalitat a la xarxa viària.

EuroRAP és un consorci europeu que analitza el risc d’accidentalitat de les carreteres amb l’objectiu de millorar la seguretat viària. La seva metodologia compara el nombre d’accidents greus i mortals que hi ha hagut els últims 3 anys en un tram de carretera amb el volum de vehicles que hi circulen (la intensitat mitjana diària de trànsit, IMD). A Catalunya, de l’avaluació se’n fa càrrec el RACC en col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de Trànsit i la Diputació de Barcelona. L’estudi es publica cada any des del 2002 i analitza més de 6.300 quilòmetres de carreteres interurbanes de titularitat estatal, autonòmica i de les diputacions (que representen el 53% del total de la xarxa viària -més de 12.100 quilòmetres- i el 92% de la mobilitat per carretera de Catalunya).

El risc de patir un accident greu o mortal

En el període analitzat per aquesta edició de l’estudi EuroRAP (trienni 2017-2019), els accidents greus i mortals van augmentar de mitjana un 0,4%, mentre que la mobilitat per carretera a Catalunya va créixer de mitjana un 1,8%. D’aquestes dades es desprèn que el risc global de patir un accident greu o mortal ha disminuït un 1,3% respecte a l’anterior període analitzat (trienni 2016-2018).

Ara bé, el risc de patir un accident greu o mortal continua sent 4 vegades superior en una carretera convencional (amb un sol carril per sentit) que en una autopista, ja que pràcticament tots els trams amb risc molt alt, alt i mitjà es troben en vies convencionals.

En el trienni 2017-2019, només a la demarcació de Lleida ha disminuït el percentatge de quilòmetres amb risc alt i molt alt: a Barcelona representen el 29% dels quilòmetres (+1 punt), a Girona són el 28% (+1 punt); a Tarragona són el 24% (+4 punts), i a Lleida, el 36% (-8 punts).

Els trams amb més risc i més concentració d’accidents

Els 10 trams amb més risc d’accident greu o mortal a Catalunya (2017-2019) són aquests:

Es tracta de vies convencionals de calçada única. La carretera de l’Arrabassada (BP-1417) entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès torna a situar-se com el tram de carretera amb més risc d’accident de Catalunya, amb 14 accidents greus en els darrers 3 anys, i puja el risc respecte al trienni anterior. En el 80% dels accidents amb morts i ferits greus hi ha com a mínim una motocicleta involucrada. D’altra banda, el tram de la C-37 entre Alcover i Valls passa del primer al segon lloc de la classificació. Aquest tram destaca per l’alta proporció d’accidents amb vehicles pesants involucrats, que representen el 43% del total de sinistres amb morts i ferits greus del tram.

Quant als 10 trams amb més concentració d’accidents per quilòmetre a Catalunya (2017-2019), per cinquè any consecutiu, el tram que acumula més accidents greus per quilòmetre es troba a la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola del Vallès, per on circulen gairebé 145.000 vehicles cada dia. En el trienni analitzat (2017-2019) hi ha hagut un total de 19 accidents amb víctimes greus o mortals. Els trams com aquest amb més volum d’accidents destaquen per l’elevadíssima proporció de sinistres amb motos implicades: de mitjana, en un 75% dels accidents amb morts i ferits greus hi ha estat involucrada una moto o un ciclomotor i la meitat de les víctimes mortals eren motoristes.

Accidentalitat de motos i vehicles pesants

Quant a la xarxa analitzada per EuroRAP, en el 43% de tots els accidents amb morts o ferits greus entre el 2017 i el 2019 hi ha estat involucrada com a mínim una moto o un ciclomotor, una proporció molt elevada atès que aquests vehicles representen al voltant del 5% de la mobilitat global en carretera.

El tram amb més accidents de vehicles pesants és a l’A-2 entre l’enllaç amb l’AP-2 (Sant Feliu de Llobregat) i l’enllaç amb la B-20 (Ronda de Dalt). Lidera aquest rànquing per tercer any consecutiu i ja fa 4 anys que és a la llista. També apareix als rànquings de trams amb més accidents de moto i amb més accidents en general.

EuroRap: Diagnosi de l’accidentalitat per millorar la seguretat viària

El tram de la BP-1417 (l’Arrabassada) entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès es el que registra més risc d’accidents per tercer any consecutiu.

Gairebé 2.200 km de les carreteres catalanes tenen un risc alt o molt alt  d’accidentalitat viària greu o mortal, segons les conclusions de la 17a edició dels Resultats de l’estudi EuroRap, que avui ha presentat el RACC conjuntament amb el Servei Català de Trànsit el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. L’estudi, que relaciona el nombre d’accidents greus i mortals en els últims 3 anys en un tram de carretera amb la seva Intensitat Mitjana Diària (IMD), ha analitzat 6.300 km de carreteres del total de més de 12.000 km a Catalunya.

La xarxa viària es divideix en trams, que s’analitzen des de dues vessants:

  • La concentració d’accidents greus per quilòmetre
  • El risc de patir un accident greu en funció del total de vehicles que passen per cada tram i la longitud del tram

carretera corbes

Principals conclusions

→Els quilòmetres de risc “alt” i “molt alt”, en concret 2.195, representen el 34% de la nostra xarxa, un punt percentual més que en el trienni anterior.  Lleida és la demarcació amb més quilòmetres de carreteres amb aquesta tipologia

→El tram de la BP-1417 (l’Arrabassada) entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès torna a ser el que registra més risc d’accidents per tercer any consecutiu. Cal tenir en compte que en 73% d’accidents amb morts i ferits greus registrats en aquest tram, hi ha estat involucrada una moto o un ciclomotor. Per darrere de l’Arrabassada apareixen com a trams amb més risc d’accident a Catalunya la BV-501 entre Martorelles i Vilanova del Vallès i la C-37 entre Alcover i Valls.

→Els 10 trams amb més risc d’accident són vies convencionals de calçada única.

→En el darrer estudi els accidents greus i mortals en la xarxa EuroRAP han disminuït a Catalunya un 2,54%. En canvi s’ha incrementat lleugerament la mobilitat global en carretera en un 0,46%.

El risc de patir un accident en una  carretera convencionals de calçada única – és a dir, amb un sol carril per sentit – és quatre vegades superior que a les autovies i autopistes.

→El tram que acumula més accidentalitat greu per quilòmetre (sense tenir en compte el trànsit que hi passa) es troba a la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola.

→La C-16 entre Sant Cugat i Terrassa és el tram amb menys risc de Catalunya. Tot i la seva intensitat (quasi 25.000 vehicles diaris) no ha registrat cap accident mortal o greu en l’últim trienni.

Les motocicletes estan involucrades en el 43% dels accidents amb morts i ferits greus en carretera (especialment a l’entorn metropolità de Barcelona), malgrat que representen menys del 5% de la mobilitat total.

→El tram amb més concentració d’accidents de vehicles pesants és l’A-2 entre l’enllaç amb l’AP-2 i l’enllaç amb la B-20, que també es troba entre els trams amb més sinistres de moto i ciclomotor.

→513 km tenen un risc igual a zero. Per tant, en el 8,1% de la xarxa analitzada per EuroRAP no hi ha hagut cap accident mortal o greu en els darrers tres anys.

El coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat de l’SCT, Òscar Llatje, ha puntualitzat en la presentació d’aquest estudi que “de cara al futur, l’EuroRap ha de tenir en compte altres indicadors més qualitatius, com ara quin és el comportament del conductor i l’ús que en fa de la via, així com la velocitat a la qual circula”.

Més informació del darrer estudi EuroRap

 

 

 

 

 

 

 

 

EuroRAP: mapa de l’accidentalitat a Catalunya

Ahir es va presentar la 16a edició de l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP (European Road Assessment Programme), que analitza l’accidentalitat a la xarxa viària catalana. El RACC ha comptat amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit, el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona per elaborar aquest estudi que relaciona l’accidentalitat (morts i ferits greus) en un tram concret de carretera amb la seva intensitat mitjana de trànsit diària (IMD). L’objectiu de l’EuroRAP és la millora de la seguretat viària en carretera i, a Catalunya, es publica cada any des del 2002.

En l’àmbit de Catalunya, l’EuroRAP analitza la distribució dels accidents amb morts i ferits greus que es produeixen a les nostres carreteres més importants (aquelles que tenen un volum de trànsit superior a 5.000 vehicles diaris) en períodes concatenats de tres anys. Per això, la xarxa es divideix en trams, que s’analitzen des de dues vessants:

  • La concentració d’accidents greus per quilòmetre
  • El risc de patir un accident greu en funció del total de vehicles que passen per cada tram i la longitud del tram

En aquesta línia, també analitza la concentració d’accidents de moto i ciclomotor per km, així com de vehicles pesants. L’objectiu final és que l’usuari disposi d’una guia de risc de la carretera per on circula i així pugui adaptar la seva conducció a les condicions de la via.

Accident (foto Mosso R.Codina)L’edició d’enguany de l’EuroRAP ha analitzat 6.362 km de la xarxa viària catalana (carreteres interurbanes i travesseres), que representen el 52% del total (12.138 km), i destaca que el risc de patir un accident greu o mortal a la xarxa analitzada ha disminuït un 3,6% respecte al trienni anterior, malgrat que en els últims dos anys s’ha produït un estancament en la reducció de víctimes mortals. D’altra banda, els quilòmetres amb un índex de risc “molt baix” i “baix” representen quasi la meitat (46%) de la xarxa viària analitzada i, en canvi, els quilòmetres de risc “alt” i “molt alt” sumen una tercera part (33%) de la xarxa. Girona i Barcelona són les dues demarcacions amb un percentatge més alt de quilòmetres de risc “molt alt”.

Trams amb més i amb menys risc

La carretera de l’Arrabassada (BP-1417), entre Barcelona i Sant Cugat, és el tram amb més risc d’accident a Catalunya, per segon any consecutiu. El segon tram amb més risc se situa a la BV-1221, entre Terrassa i Matadepera. L’informe de l’EuroRAP destaca, a més, l’alta proporció d’accidents de moto respecte al total d’accidents amb morts i ferits greus en aquests trams: en el tram de la BP-1417 representen el 81%, i en el tram de la BV-1221, el 67%.

D’altra banda, els trams amb menys risc se situen majoritàriament en vies desdoblades. A més a més, enguany tres vies locals convencionals de calçada única també se situen entre les deu més segures de Catalunya. L’estudi conclou que 529 km tenen un risc igual a zero.

Quant als trams de la xarxa viària on es registren més accidents per quilòmetre (en aquest cas, sense tenir en compte el volum de trànsit que hi passa), el que acumula més accidentalitat greu és a la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola del Vallès. El segon tram amb més accidents se situa a la C-31 entre el Prat de Llobregat i l’Hospitalet. En aquesta classificació, de nou les motocicletes i els ciclomotors hi tenen un pes molt elevat, ja que representen més del 80% dels accidents amb morts i ferits greus en trams de vies com la C-31, la C-32 i la Ronda Litoral.

Accidentalitat de motos i camions

Segons les dades analitzades per l’EuroRAP, en el 42% de tots els accidents amb morts i ferits greus hi ha estat involucrada com a mínim una moto o un ciclomotor, i la seva sinistralitat ha augmentat un 36% des del 2013. L’entorn metropolità de Barcelona és on es concentren més accidents greus de motoristes. El tram amb més accidents de moto i ciclomotor també és a la C-58, entre Barcelona i Cerdanyola del Vallès.

Finalment, la Ronda Litoral esdevé alhora el tram amb més concentració d’accidents de vehicles pesants i de motocicletes. En el cas dels camions, l’N-340 i l’A-2 aglutinen sis dels deu trams amb més concentració d’accidents de vehicles pesants.