Una ordenança model per regular els patinets elèctrics a Catalunya

El Servei Català de Trànsit pretén harmonitzar les diferents normatives municipals i ser una guia per als ajuntaments catalans en matèria de vehicles de mobilitat personal

Edat mínima per circular amb patinet elèctric: 16 anys, ús obligatori del casc i contractació d’una assegurança de responsabilitat civil per part dels usuaris de patinets elèctrics. Aquestes són les principals recomanacions normatives sobre aspectes no legislats que fa el Servei Català de Trànsit (SCT) en l’ordenança tipus que ha redactat i impulsat per a una regulació comuna dels patinets elèctrics als municipis de Catalunya. Pel que fa als espais de circulació, aquesta ordenança, que pretén ser un full de ruta per a pobles i ciutats, recomana treure els patinets elèctrics dels carrers amb limitació de velocitat de 50 km/h i de les zones d’ús preferent dels vianants.

La normativa estatal bàsica dels vehicles de mobilitat personal (VMP) regula diversos aspectes de la circulació urbana d’aquests vehicles, però de moment deixa marge als consistoris per establir normes pròpies o recomanacions en determinats aspectes. En aquest sentit, l’ordenança que impulsa el SCT vol ser el model que segueixin els ens municipals catalans en aquesta matèria, tal com destaca el director del SCT, Ramon Lamiel: “Hem fet una anàlisi de la normativa i hem detectat que hi ha molta confusió; amb aquesta ordenança model oferim als municipis criteri, opinió i autoritat”. El titular de Trànsit afegeix: “Donem una guia als municipis per fer una ordenança i facilitem, de fet, una ordenança tipus que els servirà de base”.

Aquesta ordenança sobre VMP, que s’inclou en el 29è Dossier tècnic de seguretat viària. Recomanacions per a la circulació segura dels vehicles de mobilitat personal del SCT, té l’objectiu d’homogeneïtzar les diferents normatives municipals de Catalunya sobre aquest mitjà de transport que ha proliferat tant en els darrers anys en pobles i ciutats.

Davant del fet que només el 10% dels municipis catalans han adaptat les seves ordenances als VMP, des del SCT s’ha impulsat aquesta regulació comuna com a ordenança tipus per guiar els municipis i facilitar-los la incorporació de la regulació dels patinets elèctrics en les seves ordenances de mobilitat o circulació. El text simplifica i clarifica la informació normativa sobre els drets i deures dels usuaris dels patinets elèctrics per aconseguir una mobilitat urbana més segura i ordenada per a tots els col·lectius, millorar la convivència entre els diferents mitjans de transport i protegir els més vulnerables, com els vianants.

Cal tenir en compte que els VMP són sostenibles i són necessaris per reduir la contaminació i descarbonitzar la mobilitat dels municipis, i que aquesta regulació no pretén desincentivar-ne l’ús, sinó establir una normativa clara per corregir les problemàtiques que estan generant en els col·lectius més vulnerables (vianants i persones amb discapacitat) i també davant l’augment registrat de la sinistralitat d’usuaris d’aquests vehicles.

L’experiència municipal

Sant Boi de Llobregat és un dels municipis catalans que es va avançar a la regulació parcial que es va fer des de l’Estat sobre VMP i des del 2020 té una ordenança pròpia per als patinets elèctrics. El sotsinspector Francisco Cano de la Policia Local d’aquest municipi apunta “la manca d’universalitat de la norma” com un dels principals problemes per afrontar aquesta nova realitat de la mobilitat urbana. També els suposen un trencaclosques normatiu “les disfuncions entre l’edat de conducció de ciclomotors i la de patinets elèctrics, atès que en el cas de Sant Boi els usuaris de VMP han de tenir 16 anys i cap coneixement de la normativa de trànsit, i reglamentàriament els conductors de ciclomotors ho poden fer als 15 anys, però amb una llicència de conducció”.

Des de la Policia Local de Sant Boi es veu amb bons ulls que el model d’ordenança del SCT recomani als usuaris de VMP evitar espais compartits i contractar una assegurança. “Caldria que estiguessin assegurats i en condicions de ser responsables civils de les lesions i danys que puguin provocar”, assegura Cano. Tanmateix, creu que s’hauria d’anar més enllà “en la formació i el coneixement de la norma per part dels conductors de patinets, com podria ser a través d’una llicència”.

D’altra banda, el 2021 Terrassa va modificar la seva ordenança de mobilitat per incloure-hi una regulació dels patinets elèctrics. Des de la seva experiència, Susi López, de la Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament, afirma que és urgent “completar el marc regulatori estatal”. López creu que l’ordenança del SCT va en la bona direcció: “Tot i que inicialment es van assimilar a les bicicletes, pensem que ara cal diferenciar aquests dos tipus de vehicles i considerar els patinets elèctrics com a vehicles de motor”.

Pel que fa a la problemàtica de convivència que han generat els patinets elèctrics, López assegura que “el conflicte es produeix principalment a les voreres, lloc per on els patinets no haurien de circular en cap cas. Per tant, cal conscienciació i control policial. Caldria també conscienciar les persones conductores de vehicles de motor que els patinets elèctrics poden circular amb tot el dret per la calçada, ocupant el centre dels carrils. A Terrassa tenim un protocol per a la prevenció i resolució de situacions d’assetjament a persones ciclistes i persones usuàries de VMP que està donant bons resultats”.


La formació a empreses, una prevenció clau en el bon ús dels patinets elèctrics

En la darrera campanya preventiva policial per controlar les conductes de risc dels vehicles de mobilitat personal, duta a terme del 10 al 16 de gener de 2022, es van imposar més de 100 denúncies diàries. En concret, en una setmana es van imposar un total de 709 denúncies. La majoria van ser per les condicions de circulació del vehicle (483) o pel casc i altres elements de protecció (183). Però també es van cometre infraccions per conduir sent menor d’edat (19), per fer parades o estacionaments inadequats (15) i per conduir havent consumit alcohol o altres drogues (9).

Aquests resultats constaten que tota prevenció és clau per garantir una mobilitat segura i reduir sinistres i que hi ha una necessitat de formar els usuaris de patinets elèctrics. Precisament, l’empresa Ecosol de Càritas de Vilablareix (Gironès), que facilita la inserció laboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral, ha estat una de les primeres a entendre la importància de contribuir a una mobilitat més segura dels conductors d’aquest tipus de vehicles. Per això, a finals de l’any passat, van sol·licitar dues sessions formatives per augmentar la perícia i els coneixements dels seus empleats i alhora usuaris de patinets. Sobretot, perquè s’havien trobat prèviament amb algun accident in itinere, d’anada o tornada a la feina. 

L’Albert, de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Salt, i  en Txema i en Ramon, formadors de mobilitat segura i sostenible del cos de Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, són els tres mossos que van impartir aquesta formació. Van començar preguntant als empleats qui havia patit un accident de trànsit anant o tornant de la feina i, a continuació, els van explicar quins factors intervenen en un sinistre (persona, vehicle, via pública i danys materials i personals)  i quina responsabilitat hi tenim. En relació amb això darrer, i segons dades estadístiques de la Unió Europea, “el factor humà intervé entre un 80 i un 95% a l’hora de tenir un accident; la via i l’entorn, entre un 20 i un 40%, i el vehicle, entre un 5 i un 10%” –va destacar en Ramon. A més, “el percentatge en el cas dels vehicles cada cop és més baix, perquè són tecnològicament més segurs” –va recordar.  

A continuació, i mitjançant uns exercicis pràctics, van explicar-los el perill que pot comportar el fet de caure en patinet i també la manera com assumim el risc, tant com a conductors d’aquest tipus de vehicles com en relació amb la resta d’usuaris amb qui compartim l’espai públic. Tot plegat, sense oblidar la importància de l’estat emocional en què ens trobem quan conduïm, els límits que tenim nosaltres i els altres, la pressió grupal, que sovint influeix en les nostres accions, i també la dificultat d’adaptar-nos als canvis. En aquest sentit, “la sanció també és una mesura de prevenció” a l’hora de no córrer riscos. Ara bé, en paraules d’en Ramon, “de la sanció te’n pots recordar, però el que no oblidaràs mai és si tens un accident de trànsit, per tot el que comporta per a tu i per als altres. Per això cal sempre educació, formació i prevenció per no arribar a tenir un sinistre viari”.

Finalment, van fer un repàs de la normativa i també del que és recomanable fer, cosa que sempre ha d’anar acompanyada d’una conscienciació i d’una responsabilitat compartida a l’hora de fer ús de l’espai públic. En Ramon va destacar sobretot aspectes com ara que “el patinet és unipersonal, cal posar-se el casc, cal fer-se visible i portar llum al davant, als laterals i al darrere”, o bé que “no es pot circular per vies interurbanes ni travesseres, ni tampoc per túnels urbans”. A més, també va explicar que, “tot i que no és obligatori, convé fer-se una assegurança, que en el cas dels patinets pot comportar uns 30 euros l’any”.   

Amb el suport del Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra continuaran impartint sessions formatives com aquestes a totes aquelles empreses que ho sol·licitin. L’objectiu és, com sempre, garantir una mobilitat més segura per a tothom.

Saps que si portes un patinet elèctric condueixes un vehicle?

Editem 15.000 fullets sobre què es pot fer i què no amb els VMP. Mossos i policies locals els expliquen i reparteixen a les xerrades d’educació viària que fan a escoles i instituts

Els alumnes de l’escola Llissach de Santpedor ja s’han estrenat en les sessions formatives que Mossos i policies locals faran aquest curs escolar sobre l’ús dels patinets elèctrics. En aquestes xerrades s’explica i es reparteix el nou material educatiu que hem editat des del Servei Català de Trànsit: “Saps que si portes un patinet elèctric condueixes un vehicle?”

L’objectiu és arribar als joves com a principals usuaris d’aquesta nova manera de moure’s perquè sàpiguen què és un patinet elèctric i quines obligacions implica conduir-lo. El missatge que volem que cali és el que dona el coordinador de Mobilitat Segura a la Regió Central dels Mossos, Joan López: “Estem acostumats que el patinet sempre ha estat una joguina, però el patinet elèctric és un vehicle.” És a dir, amb patinet elèctric no tot s’hi val.

Els vehicles de mobilitat personal (VMP) són un mitjà de transport sostenible, àgil i pràctic (fàcils de conduir i plegar) d’àmbit urbà que ha arribat per quedar-se, sobretot entre els més joves, però que també ha estat polèmic i ha provocat debats i discussions entre defensors i detractors. Amb tot, les autoritats de trànsit, per posar ordre a la circulació urbana i evitar prendre mal (ni els usuaris de VMP ni els vianants), n’han regulat l’ús.

Circular per la vorera, anar amb un acompanyant o portar els auriculars connectats no es pot fer quan es va amb patinet elèctric. Són accions que molts usuaris de VMP fan perquè desconeixen que és una infracció. El nou material que hem editat, un total de 15.000 fullets informatius, vol posar remei a aquest desconeixement sobre la normativa vigent que regula la circulació dels VMP des del 2 de gener passat.

Així doncs, aquestes són les principals prohibicions i línies vermelles que no pots creuar si vas en patinet elèctric:

Els patinets queden fora de les voreres

La setmana passada es va aprovar una reforma legislativa estatal de trànsit que inclou l’esperada regulació de la circulació dels patinets elèctrics i de tots els VMP (vehicles de mobilitat personal). La nova normativa desfà ambigüitats i homogeneïtza el que fins ara havien regulat diferents ordenances municipals.

En aquest sentit, doncs, la modificació que fa el nou Reial decret en el Reglament general de circulació posa llum sobre diversos aspectes controvertits que havien envoltat l’auge d’aquests vehicles en els entorns urbans i regula taxativament que a partir del 2 de gener de 2021 no podran circular ni per voreres ni per zones de vianants. També aclareix l’altre aspecte: no podran anar per carreteres ni travesseres i tampoc per autopistes i autovies dins de poblat ni per túnels urbans.

Amb els canvis en el Reglament general de vehicles es ratifica la definició dels VMP que s’havia especificat en una instrucció prèvia: són vehicles d’una o més rodes, dotats únicament d’una plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que proporcionen una velocitat màxima d’entre 6 i 25 km/h.

Un altre punt a tenir en compte de la flamant normativa respecte dels VMP és que per poder circular hauran de tenir el corresponent certificat de circulació  que els identifiqui i que acrediti que compleixen els requisits tècnics previstos en el manual de característiques que s’aprovarà a través d’una resolució de la Direcció General de Trànsit estatal (DGT). Tanmateix aquesta obligatorietat documental no entrarà en vigor fins a l’11 de novembre de 2022.

Els conductors de patinets elèctrics també han de tenir clar que hauran de complir les normes de circulació com la resta de vehicles i que poden ser sancionats per circular amb auriculars o telèfon mòbil, si van sense llum o elements reflectors a la nit, si condueixen beguts o drogats, etc.

Amb la regulació de la circulació sobretot urbana dels patinets i amb l’exclusió del seu ús per les voreres, la mobilitat als municipis serà més segura per als més vulnerables. Tanmateix com va destacar el director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, en unes jornades sobre VMP organitzades per ADEVIC,  “Els patinets són i entren dins dels col·lectius vulnerables i per tant cal alertar la resta d’usuaris que han de compartir l’espai públic amb ells i, d’altra banda, els conductors de VMP han de respectar les normes d’ús i circulació”.

Els patinets irrompen

Només cal circular una estona per qualsevol ciutat per constatar que els patinets elèctrics han arribat per quedar-s’hi, i la seva presència de ben segur continuarà creixent. Són ja molts els usuaris que troben en els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) un mitjà de transport pràctic i sostenible i que l’utilitzen en els seus desplaçaments urbans.

Però com tot element nou que aterra a la mobilitat, ha generat controvèrsia i la necessitat d’una regulació del seu ús. A més, malauradament, també han irromput en la sinistralitat viària. A tall d’exemple: els patinets i rodes elèctrics implicats en accidents de trànsit es van quadruplicar durant el 2019 a la capital catalana, segons dades del consistori de Barcelona.

Font de les imatges: ACN

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha posat fil a l’agulla per abordar aquesta qüestió i està tramitant una normativa que va en la línia del que s’està debatent a la Unió Europea. Així, a finals de l’any passat ja va publicar una instrucció que recull i clarifica a quins criteris de la normativa de trànsit actual estan sotmesos els patinets.

Primerament, aquesta instrucció determina que els VMP són vehicles d’una o més rodes, únicament d’una plaça i que van propulsats per motors elèctrics que proporcionen una velocitat màxima d’entre 6 i 25 km/h. En aquest sentit i amb la llei a la mà, els conductors de patinets elèctrics poden ser sancionats per circular amb auriculars o telèfon mòbil (200 €), si porten un passatger (100 €), si van sense llum o elements reflectants a la nit (200 €) o bé si circulen per voreres o zones de vianants (200 €).

A més, els usuaris d’aquests vehicles estan obligats a sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues. Si el conductor supera la taxa  d’alcoholèmia permesa la sanció estarà entre els 500 i 1.000 €  i si dona positiu en drogues se li imposarà una multa de 1.000 €.

Cal tenir en compte que per conduir un VMP no es necessita cap autorització administrativa ni assegurança, i en aquest sentit, tal com succeeix amb els ciclistes, les infraccions no suposaran la detracció de punts del permís.