Bateries de liti i el vehicle elèctric: una relació profitosa

Actualment, el mercat de l’automoció ofereix una àmplia oferta de vehicles elèctrics. Els models híbrids –que utilitzen el motor elèctric com a suport al motor de combustió– van ser els primers a aparèixer i han ajudat a reduir el consum de gasolina, així com les emissions contaminants. Els vehicles híbrids formen part del nostre mobiliari urbà, però la seva autonomia, limitada per la bateria, impedeix que aquests recorrin grans distàncies si no és amb l’ajut del motor de combustió.

L’ús de les bateries de liti –bateries recarregables basades en la química del liti– en el camp de l’automoció és una revolució. Models actuals basats exclusivament en motors elèctrics i alimentats per bateries de liti tenen autonomies superiors als 500 km però el seu preu és, ara per ara, elevat. L’electroquímica o el funcionament d’aquestes bateries és similar a les bateries que trobem en dispositius portàtils, com ara els telèfons mòbils. No obstant, la investigació científica en nous nanomaterials, així com millores en el disseny de components i cel·les, ha fet augmentar la capacitat d’emmagatzematge i la fiabilitat de les bateries, i ha obert noves oportunitats al sector del vehicle elèctric.

El futur del vehicle elèctric és, doncs, electritzant. Està clar que les bateries d’ió liti necessiten millores substancials pel que fa a la seva densitat d’energia (actualment de 250 Whkg-1) per assolir autonomies superiors. Però d’igual importància serà el preu a pagar pel consumidor per aquesta tecnologia i la disponibilitat d’una xarxa de punts de recàrrega, com es comença ja a veure als EUA o Suïssa.

Conjuntament amb centres de recerca europeus, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) està treballant en nous sistemes electroquímics basats en l’ió liti però substituint el cobalt, que forma part d’un dels components de la bateria, per sofre ( www.helis-project.eu). L’objectiu del projecte és doblar la densitat d’energia de la propera generació de bateries per a l’automoció a 500 Whkg-1 i reduir-ne, a la vegada, el cost.  S’esperen, doncs, millores substancials en la capacitat d’emmagatzematge electroquímic de les bateries de liti en els pròxims anys i una forta lluita amb altres tecnologies per implementar-se en el sector del vehicle elèctric.

Dr. Jordi Jacas Biendicho, investigador del grup d’Emmagatzematge i Sistemes Autònoms d’Energia del Departament de Materials Avançats per a l’Energia de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

 

Generació distribuïda per a la carrega ràpida de vehicles elèctrics, noves tecnologies

La disponibilitat de punts de recàrrega de vehicles elèctrics no és només un requisit tècnic per al funcionament dels vehicles elèctrics, sinó també un dels components més crítics per a l’acceptació de l’usuari. La Comissió Europea ha proposat un nombre mínim de punts de recàrrega per a cada Estat membre basat en les previsions del parc de vehicles elèctrics l’any 2020. Un de cada 10 d’aquests punts de recàrrega ha de ser públicament accessible. D’altra banda, els usuaris de vehicles elèctrics han optat per la tecnologia de càrrega ràpida com la principal solució per a aquests punts de recàrrega públics.

Foto 2 Apunt 3

Actualment, les estacions de càrrega ràpida disponibles produeixen un gran impacte a la xarxa de distribució elèctrica. Com a conseqüència, els costos d’instal·lació depenen en gran mesura de les característiques d’aquesta, i poden ser considerablement elevats segons el tipus de xarxa: congestionades (zones urbanes), xarxes febles (zones rurals) o on la xarxa està disponible.

En aquest context, Mataró ha posat en marxa un prototip de punt de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics que funciona amb un motor de cogeneració de gas natural i és capaç de produir també energia tèrmica per al seu reaprofitament.

Els avantatges del prototip, anomenat COFAST, respecte a altres carregadors convencionals, són la seva independència de la xarxa elèctrica, que permet instal·lar punts de recàrrega ràpids sense haver de reforçar la xarxa de distribució i de contractar nova potència elèctrica; així com la seva alta eficiència energètica, reforçada per la gestió intel·ligent del sistema, que garanteix l’estalvi i la reducció d’emissions de CO² que suposa l’aprofitament de la calor residual.

Foto 3 Apunt 3

El dispositiu és fruit d’un projecte innovador finançat en part per l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia a través d’Innoenergy. Ha estat desenvolupat per empreses privades i centres de recerca (Pasch, IREC, CINERGIA, Sige i Naturgy) amb l’objectiu d’arribar a diferents sectors i usuaris a escala europea. El projecte COFAST consisteix en un punt de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics ubicat a la via pública en un dels principals accessos viaris de la ciutat, a l’exterior de l’edifici d’oficines del Tub Verd, al número 92 de la carretera de Barcelona (N-II). L’estació de recàrrega s’alimenta d’un motor de cogeneració de gas natural que, a la vegada que produeix l’electricitat, genera energia tèrmica. La instal·lació també disposa d’un sistema de gestió intel·ligent que permet optimitzar el seu funcionament. A més, disposa d’una bateria per optimitzar el funcionament global.  L’escalfor residual produïda en el procés de cogeneració s’injecta al Tub Verd, la xarxa que distribueix calor i fred a diferents instal·lacions municipals i edificis privats de Mataró, que actualment reaprofita energia procedent de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del municipi i del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

El punt de recàrrega pot ser utilitzat per dos vehicles a la vegada. Té tres possibilitats de connexió estàndard (CHAdeMO, CCS i AC Mode 3) i una potència de fins a 50 kW, que permet carregar fins al 80% de la bateria en mitja hora.

Estarà gestionat per l’empresa publicoprivada Mataró Energia Sostenible, SA, integrada per Naturgy i Aigües de Mataró, SA, que també gestiona el Tub Verd. Les recàrregues seran gratuïtes mitjançant un conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de Mataró, que assumirà el cost de l’electricitat distribuïda als vehicles i les despeses de manteniment.

El nou punt forma part de la xarxa municipal de punts de recàrrega de Mataró, iniciativa que s’emmarca d’una banda en el Pacte per la Mobilitat, i més concretament en el Pla d’implementació urbana del vehicle elèctric (PIUVE), i de l’altra en el Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima. Amb tot això, s’avança en l’objectiu de reduir les emissions contaminants associades a la utilització de vehicles de gasolina i dièsel perquè Mataró esdevingui una ciutat cada vegada més sostenible i amable.

Alba Colet Subirachs, cap del laboratori de microxarxes elèctriques, Energy SmartLab, de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)