Més sobre el blog

L’abril de l’any 2000 naixia la revista Infotrànsit amb la voluntat d’esdevenir un eina d’informació sobre el trànsit i la seguretat viària a Catalunya i també com a plataforma per sensibilitzar la societat sobre la necessitat de lluitar contra la sinistralitat viària. Des de llavors, la revista ha anat evolucionant i adaptant-se als nous temps, tant pel que fa a continguts com a disseny. El darrer canvi important va ser la digitalització de la publicació l’any 2012.

L’objectiu del blog és el mateix que el de la revista originària, esdevenir un canal important per informar i conscienciar la societat en matèria de seguretat viària, una eina per reflexionar sobre tots els aspectes que incideixen en la mobilitat segura i sostenible a Catalunya.

Com tot blog del gencat, Infotrànsit  és obert als comentaris dels lectors, que seran publicats si compleixen aquests requisits:

  1. Que siguin pertinents, és a dir, que no s’allunyin del tema tractat.
  2. Que mantinguin el respecte i el bon clima i no ofenguin ni atemptin contra la dignitat d’altres persones.
  3. Que no continguin dades de caràcter personal ni informació publicitària.

El blog es reserva el dret de no publicar qualsevol aportació que no observi aquestes indicacions mínimes.