PMV: informació i conscienciació a peu de carretera

Circulant per autopistes i carreteres, sovint t’hauràs trobat amb panells situats sobre la via que difonen diferents missatges. Són els PMV, panells de missatgeria variable, un element clau en la difusió de la informació viària de què disposa el Servei Català de Trànsit. En total, hi ha 127 panells de l’SCT distribuïts a nombrosos punts de la xarxa viària catalana.

La funció principal dels PMV és informar els conductors sobre les incidències que es poden trobar més endavant, ja sigui advertir d’una situació de perill o avisar de restriccions de trànsit. Alhora, també s’utilitzen per difondre missatges de conscienciació i de seguretat viària, atès que esdevenen un immillorable canal de comunicació directa amb el seu públic: els conductors i conductores. També hi ha panells de format més petit que poden indicar la velocitat màxima de la via o l’estat dels carrils.

En el terreny de la informació viària, el ventall de possibles missatges és força ampli. Així doncs, un panell de missatgeria variable pot anunciar:

  • Afectacions viàries immediates: talls de carril, obres, accidents, incidències meteorològiques, retencions, etc.
  • Avisos d’incidències viàries futures: previsions de talls per obres, per proves esportives, talls per manifestacions properes, etc.
  • Restriccions per a vehicles pesants o de matèries perilloses
  • Mesures especials: carrils addicionals
  • Campanyes informatives i missatges de conscienciació viària

Ubicació i renovació

Quin criteri se segueix per decidir la ubicació de cada panell? Majoritàriament, se situen en trams de la xarxa viària principal, on es produeix una major intensitat de circulació i on habitualment es disposa de càmeres que permeten seguir en temps real quines incidències s’estan produint. Els panells s’ubiquen a l’inici dels trams, després d’incorporacions i en punts de decisió importants.

D’altra banda, la xarxa de PMV es va renovant, amb nous panells que en substitueixen d’altres en mal estat, i panells que incorporen millores, com els panells amb tecnologia full matrix, la qual permet escriure sense limitacions missatges o representar gràfics a qualsevol punt del panell i afavorir així una ràpida lectura i comprensió per part del conductor. Actualment l’SCT disposa de cinc panells amb tecnologia full matrix i enguany se n’instal·laran cinc més: a la C-32 a Castelldefels, A-2 a Sant Vicenç dels Horts, B-23 a Sant Feliu de Llobregat i dos a la C-58 (Ripollet i Cerdanyola del Vallès).

Els panells distreuen?

Algunes veus discordants sostenen que els panells de missatgeria variable poden distreure el conductor, però res més lluny de la realitat. Els PMV estan situats en vies d’alta capacitat i millor traçat, on el risc d’accident és més baix. El disseny i ubicació dels panells en garanteixen la lectura a molta distància i sense apartar la vista del traçat de la via, seguint el principi de seguretat “vista a la carretera, mans al volant”. A més, es troben en llocs oberts, amb molta visibilitat, i els missatges són curts, fàcilment assimilables pels conductors. Les dades de sinistralitat demostren que prop dels panells de missatgeria variable no hi ha cap concentració d’accidents, ni greus ni lleus.