PMV: informació i conscienciació a peu de carretera

Circulant per autopistes i carreteres, sovint t’hauràs trobat amb panells situats sobre la via que difonen diferents missatges. Són els PMV, panells de missatgeria variable, un element clau en la difusió de la informació viària de què disposa el Servei Català de Trànsit. En total, hi ha 127 panells de l’SCT distribuïts a nombrosos punts de la xarxa viària catalana.

La funció principal dels PMV és informar els conductors sobre les incidències que es poden trobar més endavant, ja sigui advertir d’una situació de perill o avisar de restriccions de trànsit. Alhora, també s’utilitzen per difondre missatges de conscienciació i de seguretat viària, atès que esdevenen un immillorable canal de comunicació directa amb el seu públic: els conductors i conductores. També hi ha panells de format més petit que poden indicar la velocitat màxima de la via o l’estat dels carrils.

En el terreny de la informació viària, el ventall de possibles missatges és força ampli. Així doncs, un panell de missatgeria variable pot anunciar:

  • Afectacions viàries immediates: talls de carril, obres, accidents, incidències meteorològiques, retencions, etc.
  • Avisos d’incidències viàries futures: previsions de talls per obres, per proves esportives, talls per manifestacions properes, etc.
  • Restriccions per a vehicles pesants o de matèries perilloses
  • Mesures especials: carrils addicionals
  • Campanyes informatives i missatges de conscienciació viària

Ubicació i renovació

Quin criteri se segueix per decidir la ubicació de cada panell? Majoritàriament, se situen en trams de la xarxa viària principal, on es produeix una major intensitat de circulació i on habitualment es disposa de càmeres que permeten seguir en temps real quines incidències s’estan produint. Els panells s’ubiquen a l’inici dels trams, després d’incorporacions i en punts de decisió importants.

D’altra banda, la xarxa de PMV es va renovant, amb nous panells que en substitueixen d’altres en mal estat, i panells que incorporen millores, com els panells amb tecnologia full matrix, la qual permet escriure sense limitacions missatges o representar gràfics a qualsevol punt del panell i afavorir així una ràpida lectura i comprensió per part del conductor. Actualment l’SCT disposa de cinc panells amb tecnologia full matrix i enguany se n’instal·laran cinc més: a la C-32 a Castelldefels, A-2 a Sant Vicenç dels Horts, B-23 a Sant Feliu de Llobregat i dos a la C-58 (Ripollet i Cerdanyola del Vallès).

Els panells distreuen?

Algunes veus discordants sostenen que els panells de missatgeria variable poden distreure el conductor, però res més lluny de la realitat. Els PMV estan situats en vies d’alta capacitat i millor traçat, on el risc d’accident és més baix. El disseny i ubicació dels panells en garanteixen la lectura a molta distància i sense apartar la vista del traçat de la via, seguint el principi de seguretat “vista a la carretera, mans al volant”. A més, es troben en llocs oberts, amb molta visibilitat, i els missatges són curts, fàcilment assimilables pels conductors. Les dades de sinistralitat demostren que prop dels panells de missatgeria variable no hi ha cap concentració d’accidents, ni greus ni lleus.

Renovar per oferir un millor servei

Des del Servei Català de Trànsit (SCT) sovint proposem als usuaris un conjunt de consells per tal d’assolir una conducció segura. Un  dels consells que sempre apareixen és el d’estar ben informat sobre la situació viària a les nostres carreteres. L’SCT ofereix diverses opcions per conèixer l’estat del trànsit, des del compte de Twitter fins a les cròniques radiofòniques, passant pel web d’incidències viàries.

L’interès dels conductors per saber per endavant quines són les principals incidències a la xarxa viària queda demostrat amb dades. Les visites anuals al web mantenen un creixement constant i l’any 2017 s’hi van registrar gairebé un milió i mig de consultes.

Precisament ara, el Servei Català de Trànsit ha renovat aquesta pàgina web d’informació viària amb l’objectiu de millorar-ne la funcionalitat i usabilitat. El nou web incorpora novetats pel que fa al disseny, els continguts i la navegació, que és més senzilla, eficient, pràctica i entenedora. El que es busca és donar un millor servei a l’usuari i atendre les seves necessitats de manera més eficaç.

web_incidencies_sct

En aquestes millores, s’ha redissenyat l’estructura de la informació i s’han introduït elements gràfics, com per exemple pictogrames, que faciliten la consulta de la informació viària i la fan més àgil. A més, el nou disseny del web adapta els continguts al format dels diversos dispositius des dels quals es fa la consulta: telèfons mòbils, tauletes o pantalles d’ordinador.

Així doncs, ara més que mai, tot són facilitats per conèixer l’estat del trànsit a les nostres vies. Abans d’iniciar un trajecte amb el nostre vehicle, convé informar-se d’on hi ha les principals incidències i quines són les millors opcions per evitar-les. Es pot accedir a tota la informació del nou web en aquest enllaç: http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml