PMV: informació i conscienciació a peu de carretera

Circulant per autopistes i carreteres, sovint t’hauràs trobat amb panells situats sobre la via que difonen diferents missatges. Són els PMV, panells de missatgeria variable, un element clau en la difusió de la informació viària de què disposa el Servei Català de Trànsit. En total, hi ha 127 panells de l’SCT distribuïts a nombrosos punts de la xarxa viària catalana.

La funció principal dels PMV és informar els conductors sobre les incidències que es poden trobar més endavant, ja sigui advertir d’una situació de perill o avisar de restriccions de trànsit. Alhora, també s’utilitzen per difondre missatges de conscienciació i de seguretat viària, atès que esdevenen un immillorable canal de comunicació directa amb el seu públic: els conductors i conductores. També hi ha panells de format més petit que poden indicar la velocitat màxima de la via o l’estat dels carrils.

En el terreny de la informació viària, el ventall de possibles missatges és força ampli. Així doncs, un panell de missatgeria variable pot anunciar:

  • Afectacions viàries immediates: talls de carril, obres, accidents, incidències meteorològiques, retencions, etc.
  • Avisos d’incidències viàries futures: previsions de talls per obres, per proves esportives, talls per manifestacions properes, etc.
  • Restriccions per a vehicles pesants o de matèries perilloses
  • Mesures especials: carrils addicionals
  • Campanyes informatives i missatges de conscienciació viària

Ubicació i renovació

Quin criteri se segueix per decidir la ubicació de cada panell? Majoritàriament, se situen en trams de la xarxa viària principal, on es produeix una major intensitat de circulació i on habitualment es disposa de càmeres que permeten seguir en temps real quines incidències s’estan produint. Els panells s’ubiquen a l’inici dels trams, després d’incorporacions i en punts de decisió importants.

D’altra banda, la xarxa de PMV es va renovant, amb nous panells que en substitueixen d’altres en mal estat, i panells que incorporen millores, com els panells amb tecnologia full matrix, la qual permet escriure sense limitacions missatges o representar gràfics a qualsevol punt del panell i afavorir així una ràpida lectura i comprensió per part del conductor. Actualment l’SCT disposa de cinc panells amb tecnologia full matrix i enguany se n’instal·laran cinc més: a la C-32 a Castelldefels, A-2 a Sant Vicenç dels Horts, B-23 a Sant Feliu de Llobregat i dos a la C-58 (Ripollet i Cerdanyola del Vallès).

Els panells distreuen?

Algunes veus discordants sostenen que els panells de missatgeria variable poden distreure el conductor, però res més lluny de la realitat. Els PMV estan situats en vies d’alta capacitat i millor traçat, on el risc d’accident és més baix. El disseny i ubicació dels panells en garanteixen la lectura a molta distància i sense apartar la vista del traçat de la via, seguint el principi de seguretat “vista a la carretera, mans al volant”. A més, es troben en llocs oberts, amb molta visibilitat, i els missatges són curts, fàcilment assimilables pels conductors. Les dades de sinistralitat demostren que prop dels panells de missatgeria variable no hi ha cap concentració d’accidents, ni greus ni lleus.

Vehicles EMIV: posem ulls a les carreteres

La naturalesa de les retencions és fluctuant; tan bon punt es generen quilòmetres de vehicles aturats com la circulació densa es fragmenta i es desfà. Tan important és situar una retenció en el mapa de les afectacions viàries com fer-ne seguiment, per tenir informats els conductors i conductores de la seva evolució.

Per aquest motiu, és determinant l’actualització de la informació viària, una tasca que es duu a terme des del Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT). Des de les instal·lacions del CIVICAT, situades al cor de la ciutat de Barcelona, es realitza la gestió integral, en temps real, de la xarxa viària interurbana catalana, uns 12.000 quilòmetres de carreteres i autopistes, 24 hores al dia, 365 dies l’any. La gestió d’aquesta informació viària s’efectua mitjançant diversos canals: càmeres (més de 500 repartides per la xarxa viària), mapes dinàmics de trànsit, mitjans aeris i informació viària provinent dels diferents titulars de les vies de la xarxa interurbana catalana, així com de les diferents policies de trànsit, especialment els Mossos d’Esquadra.

civicat_cameres

Un dels mitjans més efectius i dinàmics de què disposa el CIVICAT són els EMIV (equip mòbil d’informació viària), vehicles equipats amb càmeres que pentinen les carreteres catalanes i ajuden a completar la informació viària i a fer el seguiment de l’evolució de les afectacions. Els EMIV es poden utilitzar com a punts fixos de càmeres, complementant així la xarxa de càmeres fixes instal·lades, o també poden fer la funció de seguiment de l’estat del trànsit.

Precisament, el Servei Català de Trànsit ha implementat diverses millores i novetats en els EMIV. L’SCT disposa ara de quatre d’aquests vehicles en què s’han instal·lat càmeres noves, amb millor resolució de la imatge, més capacitat de gravació i emmagatzematge, lluminositat més precisa, especialment de nit, i amb una cobertura més àmplia. A més, les imatges dels EMIV, que es reben al CIVICAT a través d’una aplicació informàtica, es poden monitoritzar amb una millor resolució al videomosaic  del CIVICAT.

equip_mobil_informacio_viaria

Segons l’època de l’any, hivern o estiu, els EMIV s’ubiquen en diferents punts calents de la xarxa viària. En el període hivernal, aquests vehicles se situen a carreteres com la C-16, C-55, C-17, N-260 o C-14. En època d’estiu, s’ubiquen a zones com l’N-340 a Torredembarra o carreteres de la Costa Brava, com la C-65, C-31 o C-63.

Imatges de trànsit més nítides

En la mateixa línia de millorar la informació del trànsit, l’SCT també ha implementat millores en les imatges de les càmeres que es poden consultar al Mapa Continu de Trànsit i al seu web. Concretament, les imatges són ara de més qualitat, passant de 290×218 píxels a 704×480. Així, les imatges són més nítides i de més bona qualitat. També inclouen un disseny nou de logotip i informació d’ubicació i hora.

Tecnologia al servei del ciutadà als nous panells de missatgeria variable

Missatges més gràfics i clars: això és el que permeten els cinc nous panells que el Servei Català de Trànsit va instal·lar en fase de proves el mes de maig i que aquesta setmana entren en funcionament. “L’objectiu és que l’usuari entengui millor amb un cop d’ull la informació que estem donant, que no hagi de llegir tant”, explica Cristina Pou, subdirectora general de Gestió del Trànsit.

Els panells de missatgeria variable (PMV) són un dels mitjans clau de difusió d’informació de què disposa el Servei Català de Trànsit, i en té 131 de propis distribuïts a les carreteres de la xarxa viària principal.

Els dispositius que hi ha actualment tenen una zona de text a la part central on es poden escriure missatges (en tres línies amb 12 caràcters cadascuna) i dues zones gràfiques, situades als extrems, on es poden representar imatges en color. Així doncs, presenten força limitacions a l’hora d’informar l’usuari, cosa que no passa amb els nous panells, que Pou descriu com “d’última generació”. “Són els primers a l’estat espanyol amb tecnologia full matrix, un sistema que d’altres països europeus ja empren”, explica. Aquests panells tenen una matriu de píxels a tota la superfície, de manera que no tenen cap tipus de límit a l’hora d’escriure missatges o representar gràfics a qualsevol punt del panell. “Amb la nova tecnologia, el panell és com una pissarra”, subratlla la subdirectora general de Gestió del Trànsit. Aquesta flexibilitat a l’hora de dissenyar text i gràfics que permet, entre d’altres, poder representar lletres més grans per destacar missatges d’especial rellevància fa que el conductor requereixi menys temps per comprendre el missatge.

Panell Fluid per C-58

Els nous dispositius estan instal·lats a les principals vies d’accés a Barcelona: a la C-58, a l’altura de Badia del Vallès; a la C-32, entre el Masnou i Montgat; a la C-31, a l’Hospitalet de Llobregat; a la B-23, entre el Papiol i Molins de Rei, i a l’AP-7, a Sant Cugat del Vallès. La subdirectora general de Gestió del Trànsit explica que, en funció de com funcionin i un cop estiguin consolidats, se’n faran noves comandes. “Hi ha un canvi total en la manera d’informar i necessitem que l’usuari l’interioritzi”, conclou. També explica que, a iniciativa de l’SCT, s’ha creat un grup de treball en l’àmbit europeu perquè tots els organismes facin servir els mateixos pictogrames i hi hagi homogeneïtat en els missatges.

Renovar per oferir un millor servei

Des del Servei Català de Trànsit (SCT) sovint proposem als usuaris un conjunt de consells per tal d’assolir una conducció segura. Un  dels consells que sempre apareixen és el d’estar ben informat sobre la situació viària a les nostres carreteres. L’SCT ofereix diverses opcions per conèixer l’estat del trànsit, des del compte de Twitter fins a les cròniques radiofòniques, passant pel web d’incidències viàries.

L’interès dels conductors per saber per endavant quines són les principals incidències a la xarxa viària queda demostrat amb dades. Les visites anuals al web mantenen un creixement constant i l’any 2017 s’hi van registrar gairebé un milió i mig de consultes.

Precisament ara, el Servei Català de Trànsit ha renovat aquesta pàgina web d’informació viària amb l’objectiu de millorar-ne la funcionalitat i usabilitat. El nou web incorpora novetats pel que fa al disseny, els continguts i la navegació, que és més senzilla, eficient, pràctica i entenedora. El que es busca és donar un millor servei a l’usuari i atendre les seves necessitats de manera més eficaç.

web_incidencies_sct

En aquestes millores, s’ha redissenyat l’estructura de la informació i s’han introduït elements gràfics, com per exemple pictogrames, que faciliten la consulta de la informació viària i la fan més àgil. A més, el nou disseny del web adapta els continguts al format dels diversos dispositius des dels quals es fa la consulta: telèfons mòbils, tauletes o pantalles d’ordinador.

Així doncs, ara més que mai, tot són facilitats per conèixer l’estat del trànsit a les nostres vies. Abans d’iniciar un trajecte amb el nostre vehicle, convé informar-se d’on hi ha les principals incidències i quines són les millors opcions per evitar-les. Es pot accedir a tota la informació del nou web en aquest enllaç: http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml