A l’hivern, carreteres netes

Durant el període hivernal, la neu i el gel poden complicar la circulació. Per evitar o minimitzar les possibles incidències derivades de la meteorologia adversa, els diferents titulars de via activen, entre els mesos de novembre i abril, plans de vialitat hivernal. L’objectiu d’aquestes actuacions és garantir la comoditat, la fluïdesa i la seguretat a les carreteres, així com minimitzar el temps de restriccions o de tancament al trànsit de les vies afectades.

Gran part de la xarxa viària catalana, més de dotze mil quilòmetres de carreteres, està potencialment sotmesa a actuacions en matèria de vialitat hivernal ja que no és estrany que la neu o la boira gebradora facin acte de presència, en algun moment o altre, en bona part del territori. Aproximadament la meitat d’aquesta xarxa viària és gestionada pel Departament de Territori i Sostenibilitat.  Així, la Generalitat té disponibles 120 màquines llevaneus i també a l’entorn d’un centenar de punts d’emmagatzematge de sal a tot Catalunya per facilitar la mobilitat a la xarxa viària de la seva titularitat durant l’època de fred i nevades.

La previsió meteorològica és primordial de cara a determinar quin tipus d’actuació s’ha de dur a terme en cada moment i en quins trams de la xarxa. Amb caràcter general, s’utilitza la informació que dona el Servei Meteorològic de Catalunya. A més, els centres de conservació disposen dels comunicats de previsió de risc que emet el Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT) i es disposa d’una xarxa de 52 estacions meteorològiques adscrites a la xarxa viària ubicades a peu de carretera que proporcionen dades en temps real.

Durant la campanya, es duen a terme dos grans tipus d’actuacions: les preventives o programades i les curatives, que són les que no estan programades.

Les primeres es duen a terme per tal d’evitar la formació o la permanència de gel i de neu a la calçada, mitjançant l’estesa de sal, o per prevenir allaus per l’acumulació de neu als vessants per sobre de la carretera. Aquestes actuacions es basen sobretot en les prediccions meteorològiques. Pel que fa a les actuacions curatives no programades, s’apliquen quan els tractaments preventius són insuficients per mantenir la via oberta. Consisteixen, habitualment, en la retirada de la neu i de les plaques de gel amb les màquines llevaneus i l’eventual estesa de fundents per evitar l’acumulació o la formació de més neu o plaques.

A Catalunya hi ha plans d’emergència per nevades (NEUCAT) i per allaus (ALLAUCAT), l’activació dels quals comporta la gestió unificada dels mitjans emprats en la resolució d’aquestes emergències, com les assignades a la vialitat hivernal, a càrrec del Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT).

La temporada passada, a les carreteres de la Generalitat, es van gestionar prop de 500 incidències i es van recórrer més de 900.000 quilòmetres per tasques de vialitat hivernal, incloent-hi els que es van fer per l’operació d’estesa de fundents, els realitzats fent tasques de neteja de neu o de gel, així com els quilòmetres totals recorreguts pels vehicles, inclosos els desplaçaments als trams tractats.

Quan la neu posa a prova la mobilitat

Les nevades són fenòmens meteorològics que poden generar greus afectacions al trànsit, especialment quan la neu agafa gruixos que afecten la circulació en vies principals interurbanes i en zones urbanes on no és habitual que nevi. La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat (Departament d’Interior) disposa del Pla NEUCAT, una eina que, basant-se en l’anticipació i la coordinació de tots els organismes implicats, permet afrontar el fenomen meteorològic advers amb temps i recursos suficients per minimitzar els seus efectes negatius.

L’any 2016, la Direcció General de Protecció Civil (DGPC), conjuntament amb el Servei Català de Trànsit (SCT), va establir un protocol pel qual, quan hi ha una previsió de possibles nevades per part del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la DGPC, l’SCT i l’SMC, conjuntament amb Mossos d’Esquadra, Carreteres de la Generalitat, diputacions, Carreteres de l’Estat i concessionaris de vies, analitzen les afectacions possibles al trànsit. També es fa seguiment continuat de l’evolució del fenomen i es prenen les mesures preventives adients (repartiment de sal, establiment de màquines llevaneu en punts estratègics dins o a prop de la zona on es preveu que pugui haver-hi més afectacions, etc.). Aquest comitè s’estableix al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de Protecció Civil de la Generalitat (sala CECAT), al Departament d’Interior.

nevades_carretera

A més, el comitè de seguiment reunit al CECAT es manté de forma permanent, analitzant l’evolució de la previsió meteorològica i les seves possibles afectacions, atès que, tractant-se de previsions, no hi ha la total certesa de la seva evolució. Així, es poden modificar de forma àgil les mesures preventives, i informar la població de la situació prevista i les recomanacions que els conductors han de  tenir en compte (dur cadenes, utilitzar vies principals i evitar les secundàries, avançar o retardar els desplaçaments a una zona concreta, restriccions de determinats vehicles, etc.).

En el cas que un fenomen de nevades intenses es produeixi de forma sobtada o es pugui preveure amb molt poca anticipació, el Pla NEUCAT preveu també una reacció immediata, amb un format similar (creació d’un comitè tècnic d’avaluació, seguiment i decisió de mesures), i l’aplicació dels mecanismes que calgui. En aquest cas, la prioritat és evitar que els conductors que es puguin veure sorpresos per una acumulació imprevista de neu es quedin aturats amb els seus vehicles i generin el bloqueig de la via.

nevades_carretera

Per tant, les recomanacions principals són circular per la dreta evitant els avançaments per deixar un espai lliure (a l’esquerra) per permetre el pas de les màquines llevaneu i vehicles d’emergències, i també deixar lliure el voral, així com evitar seguir conduint si es preveu que la intensitat de la nevada podrà provocar acumulacions que dificultin la marxa. Cal recordar que, en tots els casos, és bàsic en l’estratègia oferir una acurada informació al ciutadà, a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials.

La flexibilitat i l’anticipació són indispensables per a una bona gestió per part de Protecció Civil, el Servei Català de Trànsit i tots els organismes afectats. Amb tot, cal recordar que els fenòmens meteorològics com les nevades, amb diferents intensitats i afectacions, no es poden evitar. La tasca de l’Administració és preveure-ho en la mesura del possible i intentar evitar-ne les afectacions a la ciutadania i preservar la seva seguretat viària.