Posada al punt de la web del SIAVT

Els usuaris del SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes d’accidents de Trànsit) puntuen amb un notable alt el grau de satisfacció amb l’assistència que han rebut. Tot i la valoració positiva per part de les persones ateses, el coneixement i la implantació entre la ciutadania de les prestacions que el Servei dona pot millorar la seva nota. Una nova web, amb un nou format que millora l’atenció i la informació adreçada als usuaris potencials, respon a aquest objectiu. La nova pàgina, que ha estrenat disseny i s’integra en el web corporatiu del Servei Català de Trànsit (SCT), facilita la navegació i inclou continguts més detallats i renovats dels recursos disponibles per orientar els familiars i les víctimes directes d’un accident de trànsit.

Quines seqüeles puc tenir després d’haver patit un sinistre de trànsit greu? A quines ajudes econòmiques puc accedir? O, de quina manera puc reduir l’angoixa després d’haver perdut un ésser estimat de manera sobtada en un accident viari? Aquests són alguns dels molts dubtes que poden sorgir a les víctimes i familiars els dies posteriors a un sinistre, uns moments dolorosos en què s’ha de fer front a canvis bruscos i que requereixen ajuda especialitzada.

SIAVT_grafic_def

El SIAVT, que es va posar en marxa el maig del 2012, va ser un servei pioner a l’estat espanyol en l’atenció a les víctimes de trànsit des d’un punt de vista integral. Tota la informació que ofereix aquest Servei s’aglutina en la nova web, estructurada en sis blocs que expliquen què és el SIAVT i quins són els recursos relacionats amb els àmbits jurídic, sanitari, psicològic i social (ajuts i prestacions) amb què poden comptar els afectats per un sinistre viari. També inclou un apartat de recursos, preguntes freqüents, enllaços destacats i com a novetat dona l’opció de fer  –mitjançant la web– la sol·licitud de cita prèvia amb un professional del servei.

Renovar per oferir un millor servei

Des del Servei Català de Trànsit (SCT) sovint proposem als usuaris un conjunt de consells per tal d’assolir una conducció segura. Un  dels consells que sempre apareixen és el d’estar ben informat sobre la situació viària a les nostres carreteres. L’SCT ofereix diverses opcions per conèixer l’estat del trànsit, des del compte de Twitter fins a les cròniques radiofòniques, passant pel web d’incidències viàries.

L’interès dels conductors per saber per endavant quines són les principals incidències a la xarxa viària queda demostrat amb dades. Les visites anuals al web mantenen un creixement constant i l’any 2017 s’hi van registrar gairebé un milió i mig de consultes.

Precisament ara, el Servei Català de Trànsit ha renovat aquesta pàgina web d’informació viària amb l’objectiu de millorar-ne la funcionalitat i usabilitat. El nou web incorpora novetats pel que fa al disseny, els continguts i la navegació, que és més senzilla, eficient, pràctica i entenedora. El que es busca és donar un millor servei a l’usuari i atendre les seves necessitats de manera més eficaç.

web_incidencies_sct

En aquestes millores, s’ha redissenyat l’estructura de la informació i s’han introduït elements gràfics, com per exemple pictogrames, que faciliten la consulta de la informació viària i la fan més àgil. A més, el nou disseny del web adapta els continguts al format dels diversos dispositius des dels quals es fa la consulta: telèfons mòbils, tauletes o pantalles d’ordinador.

Així doncs, ara més que mai, tot són facilitats per conèixer l’estat del trànsit a les nostres vies. Abans d’iniciar un trajecte amb el nostre vehicle, convé informar-se d’on hi ha les principals incidències i quines són les millors opcions per evitar-les. Es pot accedir a tota la informació del nou web en aquest enllaç: http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml