En prop del 10% dels accidents amb víctimes de l’última dècada hi ha menors de 14 anys implicats

En l’última dècada, entre un 7 i un 10% dels accidents amb víctimes a la xarxa viària interurbana catalana han ocorregut amb menors de 14 anys implicats. Aprofitant que aquest setembre hi ha la tornada a l’escola, el Servei Català de Trànsit vol recordar aquesta dada i insistir en la importància de protegir els més vulnerables a la via pública

Durant tot el 2010, 699 dels 8.142 accidents amb víctimes que es van registrar en carretera o autopista a Catalunya van ocórrer amb menors d’aquesta franja d’edat. L’any 2019 aquesta xifra s’elevava a 777 dels 8.419 accidents amb víctimes. I aquest 2020, fins al 31 d’agost i en un context general de davallada de la sinistralitat pels efectes del confinament a causa de la COVID-19, han estat 249 dels 3.425 accidents amb víctimes registrats.

Si ens fixem en la mortalitat, l’any 2010, de les 246 víctimes mortals, 5 tenien edats compreses entre 0 i 14 anys; el 2019, 3 d’un total de 175 morts; i el 2020, fins al 31 d’agost, cap  de les 71 víctimes mortals.

Decàleg de la seguretat viària infantil

Per millorar la seguretat viària i la protecció dels infants, recordem algunes de les pautes més importants recollides en el Decàleg de la seguretat viària infantil, consensuat i aprovat en assemblea general per l’AESVI, l’Aliança Espanyola per la Seguretat Viària Infantil, de la qual formem part:

  • Cordar sempre el menor amb un sistema de retenció infantil –cadireta– adequat a la seva mida i pes, per molt curt que sigui el trajecte.
  • Col·locar el nen o nena a les places posteriors del vehicle i portar-lo en sentit contrari a la marxa el màxim temps possible.
  • Utilitzar cadiretes homologades.
  • Emprar cadiretes amb respatller almenys fins als 135 cm d’estatura.
  • No viatjar amb objectes solts, ni posar equipatge o mascotes al vehicle al costat dels petits.
  • En cas d’accident, i sempre que sigui possible, treure el menor del cotxe accidentat amb la seva cadireta i mai en braços, tret de risc imminent.  

Així mateix, cal recordar que la seguretat dels més petits també depèn del conductor. Per això, és fonamental respectar les normes, conduir de forma tranquil·la i relaxada, sense agressivitat ni brusquedats, deixant una distància de seguretat i ajustant la velocitat a les circumstàncies del trànsit.

La contramarxa salva els més petits

La seguretat dels més petits quan viatgen en cotxe preocupa la majoria de pares, però a vegades hi ha informació tan diversa que es fa complicat escollir la millor opció. Avui volem posar llum sobre una qüestió que fa temps que sona, però que som conscients que genera molts dubtes i fins i tot confusió. Els nadons i nens han de viatjar a contramarxa?

La normativa viària estatal no obliga a portar la mainada d’esquenes al sentit de la circulació; tanmateix, remet al compliment de les instruccions dels fabricants i aquests, sobretot en els grups de cadiretes 0 (fins als 9 kg de pes dels nadons), indiquen la instal·lació del sistema a contramarxa. A més, les autoritats de Trànsit recomanem fer-ho el màxim de temps possible i com a mínim fins que el menor tingui 15 mesos. Els experts en la matèria aconsellen allargar la contramarxa fins als quatre anys i els pioners de les cadiretes en sentit contrari, els suecs, fins als set anys.

Per què? Simplement perquè està demostrat que és més segur i que es redueix un 80% el risc que els nens pateixin lesions greus en cas d’accident. En aquest sentit, els formadors en mobilitat segura de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, Xavier Duran i Robert de Litran, asseguren que “portar els més petits a contramarxa els protegeix en cas de col·lisió les parts més febles, que són el cap, les cervicals i les vèrtebres”. “La contramarxa contraresta la desproporcionalitat en l’evolució del creixement dels nens, en què el cap és més gran”, afegeixen. Ells ho tenen molt clar i demanen als pares que “no tinguin pressa per posar-los mirant de cara”.

Cal tenir present que el cap d’un nen representa el 25% del pes total del seu cos, en contraposició amb els adults, en què només és un 6%. En cas de patir un impacte, a contramarxa la força és absorbida per la cadireta i d’aquesta manera li evita al menor una fuetada que el seu coll i cervicals podrien no suportar.

decaleg-cadireta-ok-2018-FINAL#Sabiesque la posició més segura del sistema de retenció infantil al vehicle és a contramarxa i al seient central posterior?

 #Sabiesque sempre cal seguir les instruccions del fabricant de la cadireta per a una instal·lació correcta? Col·locar-la bé és tan important com la qualitat i l’estat del sistema de retenció.

 

 

Decàleg de la seguretat viària infantil

Ja ha nascut el Decàleg de la seguretat viària infantil, un conjunt de mesures amb què es vol evitar que hi hagi cap infant mort o ferit greu com a ocupant d’un vehicle. Per primera vegada, totes les parts implicades en la seguretat viària dels menors han unit esforços amb l’únic objectiu de millorar la seva protecció i han establert deu regles bàsiques de la seguretat viària infantil.

Aquest decàleg ha estat consensuat i aprovat en assemblea general per l’AESVI, l’Aliança Espanyola per la Seguretat Viària Infantil, una associació que té per objectiu millorar la seguretat viària i la protecció dels infants, com un dels col·lectius més vulnerables de la mobilitat. En formen part el Servei Català de Trànsit així com altres agents implicats, com la DGT, la Direcció de Trànsit del País Basc, l’Associació Nacional de Seguretat Infantil, l’Associació Nacional de Llevadores,  la CEAPA, les forces i cossos de seguretat de l’Estat espanyol, els fabricants de sistemes de retenció infantil, els importadors de cadiretes, els clubs automobilístics, les universitats, els pediatres, els consumidors i els serveis d’urgències.

Deu regles bàsiques per protegir els usuaris més vulnerables

 

decaleg_seguretat_infantil

Es tracta de protegir els usuaris més vulnerables harmonitzant els missatges adreçats a pares, tutors i altres persones responsables per garantir que transportin els menors de la manera més adequada. A banda de recordar que, en el vehicle, cal portar l’infant sempre cordat amb un sistema de retenció infantil –la cadireta– adequat a la seva mida i pes, per molt curt que sigui el trajecte, el decàleg també recomana col·locar l’infant a les places posteriors del vehicle i portar-lo en sentit contrari a la marxa el màxim temps possible. A més, també insisteix en utilitzar cadiretes homologades; emprar cadiretes amb respatller almenys fins als 135 cm d’estatura; no viatjar amb objectes solts, ni posar equipatge o mascotes al vehicle al costat dels petits; i, en cas d’accident, i sempre que sigui possible, treure l’infant del cotxe accidentat amb la seva cadireta i mai en braços –tret de riscos imminents.

Així mateix, el decàleg recorda que la seguretat de l’infant també depèn del conductor. Per això, l’insta a respectar les normes, a conduir de forma tranquil·la i relaxada, sense agressivitat ni brusquedats, deixant un espai de seguretat, i ajustant la velocitat a les circumstàncies del trànsit.

Evolució dels elements de seguretat passiva

Les dades de l’evolució de l’ús del cinturó de seguretat i dels sistemes de retenció infantil en vehicles lleugers ens mostren una tendència a l’alça entre les víctimes en accidents en zona interurbana i zona urbana l’any 2016 respecte al 2010. Malgrat tot, encara hi ha un percentatge que no els utilitza i, a més, cal consolidar aquest increment. D’aquí la necessitat de tenir ben presents les mesures del Decàleg de la seguretat viària infantil, en què la màxima prioritat és preservar la vida dels infants fent un bon ús dels sistemes de seguretat passiva. Precisament, la utilització correcta dels sistemes de retenció infantil és essencial, ja que redueix entre un 50% i un 80% el risc de lesió en cas d’accident.