Canvis a la Llei de trànsit

A partir del 21 de març, manipular el mòbil durant la conducció, no portar cordat el cinturó, avançar ciclistes sense respectar la separació lateral mínima o llençar a la via objectes o burilles que poden causar un accident o un incendi estarà més penalitzat. El passat 3 de desembre, el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, amb la qual es vol actualitzar i millorar l’eficàcia del sistema del permís per punts i reforçar la seguretat viària a les carreteres. La Llei entra en vigor el 21 de març de 2022, al cap de tres mesos de la seva publicació al BOE.

Respecte a aquests canvis normatius, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, destaca l’increment en la sanció, de 200 a 500 euros, i en la sostracció de punts, de 4 a 6, per llençar burilles des del vehicle: “És una proposta que va fer l’SCT i ho celebrem; s’ha endurit el llançament de burilles, que pot provocar incendis; és una bona notícia per a les campanyes d’estiu, però també per a la seguretat viària a les carreteres”. El titular de l’SCT assegura que aquestes noves mesures ajudaran a reduir la sinistralitat: “La lluita contra l’ús del mòbil durant la conducció, per exemple, és una batalla que hem de lliurar entre totes les administracions.”


Noves mesures

A grans trets, els principals canvis que ha portat a terme la DGT són:

 • Mòbil: augmenta la sostracció de punts fins a 6 (abans 3) per utilitzar el mòbil, subjectant-lo amb la mà, durant la conducció. La sanció es manté en 200 euros. La mateixa sanció i la sostracció de 3 punts en aquest cas per fer servir el mòbil, mantenint-lo ajustat entre el casc i el cap de l’usuari, mentre es condueix.
 • Cinturó: -4 punts (abans -3) per no portar cordat el cinturó, o portar-lo de forma inadequada, com també els sistemes de retenció infantil, el casc i altres elements de protecció obligatoris. Els conductors de vehicles de mobilitat personal estaran obligats a utilitzar el casc en els termes que reglamentàriament es determini. La sanció es manté en 200 euros.
 • Ciclistes: augmenten de 4 a 6 els punts a treure per a tots els conductors de vehicles en avançaments en què es posi en perill ciclistes sense deixar la separació mínima obligatòria d’1,5 metres; la sanció es mantindrà en 200 euros. A més, en vies amb més d’un carril per sentit, serà obligatori canviar de carril per avançar ciclistes o ciclomotors.
 • Burilles: -6 punts (abans -4) per llençar a la via objectes o burilles que poden produir accidents o incendis.
 • Avançaments: se suprimeix la possibilitat que turismes i motocicletes puguin superar en 20 km/h els límits de velocitat a les carreteres convencionals quan avancin altres vehicles.
 • Restriccions a les ZBE: s’introdueix una nova infracció greu (200 euros) per no respectar les restriccions de circulació derivades de l’aplicació dels protocols en episodis de contaminació i de les zones de baixes emissions.
 • Menors i alcohol: els conductors menors d’edat de qualsevol vehicle (ciclomotors, motos fins a 125 cc, bicicletes, vehicles de mobilitat personal, etc.) no podran circular amb una taxa d’alcohol superior a zero.
 • Recuperació de punts: s’ha unificat el període per recuperar el total del crèdit dels punts del carnet, tant per infraccions greus com per infraccions molt greus. Transcorreguts dos anys sense haver estat sancionats en ferm en via administrativa per la comissió d’infraccions que comportin la pèrdua de punts, els titulars dels permisos o llicències afectats per la pèrdua parcial de punts recuperaran la totalitat del crèdit inicial de 12 punts. 
 • Alcoholock: a partir del 6 de juliol de 2022, serà imperatiu per als vehicles de transport de viatgers de les categories M2 (més de 9 places, amb una MMAA igual o inferior a 5 tones) i M3 (més de 9 places, amb una MMAA superior a 5 tones), que disposin d’un lloc per la instal·lació dels alcoholímetres antiengegada.
 • Cursos de conducció segura i eficient: es podran recuperar 2 punts del carnet per la realització de cursos de conducció segura i eficient.
 • Copiar a l’examen: es considerarà infracció, amb 500 euros de sanció, fer servir dispositius d’intercomunicació no autoritzats en les proves per a l’obtenció o recuperació de permisos o llicències de conducció. A més, l’aspirant no podrà presentar-se novament a les proves en un termini de sis mesos.

Les infraccions més comunes de l’any 2019

Quines normes infringim més com a conductors i conductores? Potser alguna vegada ens hem fet aquesta pregunta, sobretot si ens han multat, i desconeixem les sancions que comporta, a banda dels greus riscos per a la nostra seguretat i la dels altres. Per això, volem aprofitar aquest apunt per fer un repàs de les infraccions més comunes de l’any 2019 i les seves conseqüències.

Pel que fa als incompliments de la normativa del Reglament general de circulació, les dades de l’any anterior mostren que els expedients sancionadors que més es van tramitar van ser excessos de velocitat, alcoholèmies, distraccions en la conducció i la manca d’ús dels sistemes de seguretat passiva. A més, quant a infraccions de la normativa de vehicles i documentació, els més nombrosos fan referència a la matriculació, el manteniment de les condicions tècniques dels vehicles, circular sense l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria, l’incompliment del deure del titular del vehicle denunciat d’identificar el conductor responsable de la infracció i els permisos de conducció.

En nombres absoluts, durant el 2019, s’han iniciat un total d’1.363.237 expedients sancionadors. D’aquests, destaquen els tramitats per excés de velocitat (1.037.247), no identificar el conductor infractor (88.854), la matriculació i les condicions tècniques del vehicle (76.191), la documentació del conductor (30.301), l’assegurança obligatòria del vehicle (24.320), les distraccions (23.318), l’alcohol (13.474) i la manca d’ús dels sistemes de seguretat passiva com el cinturó, el casc i altres elements (10.843).

Infraccions més comunes 2019

Quines sancions comporten?

Partint del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, les alcoholèmies, les assegurances, la no identificació del conductor i determinats excessos de velocitat són infraccions qualificades de molt greus a les quals correspon una sanció de multa amb un import que pot anar des dels 500 € fins als 2.800 €. La resta de conductes denunciades tenen la qualificació de greus i els correspon un import de multa de 200 €.

A més, la  normativa esmentada també estableix que es redueix el nombre de punts que té assignat un conductor per la comissió d’infraccions greus o molt greus que portin aparellada la pèrdua de punts. Per exemple, l’excés de velocitat pot comportar una pèrdua d’entre 2 i 6 punts, la taxa d’alcohol positiva o la presència de drogues en l’organisme, una pèrdua d’entre 4 i 6 punts, la manca d’ús dels sistemes de seguretat passiva, com són el casc, el cinturó de seguretat i els sistemes de retenció infantil, 3 punts, i l’ús dels telèfons mòbils o d’altres dispositius, 3 punts també.

Es renova la normativa de la ITV

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) s’ha renovat amb alguns canvis legislatius destacats per adaptar-se a les directrius de la Unió Europea, que la faran més exhaustiva i més exigent. La nova normativa (Reial decret 920/2017), que va entrar en vigor el 20 de maig del 2018, s’adapta als avenços tecnològics dels vehicles i inclou nous mètodes de control dels sistemes electrònics de seguretat i dels gasos contaminants. També introdueix modificacions pel que fa als requisits per poder ser inspector de les estacions autoritzades i al protocol que cal seguir en cas de suspendre la primera revisió. Els operadors que fan aquests controls disposen d’un any a partir del 20 de maig d’enguany per adaptar les seves instal·lacions a les noves exigències i acreditar que també compleixen els nous requeriments.

Quins són els canvis principals d’aquesta inspecció?

→S’utilitzaran maquinàries de lectura de sistema de diagnòstic a bord (OBD). El control de les emissions contaminants es començarà a fer el 10 de setembre del 2018. El nou Manual de procediment d’inspecció de les estacions d’ITV haurà d’establir i concretar quan i de quina manera es controlaran els altres sistemes dels vehicles com, per exemple, els coixins de seguretat, els sistemes d’enllumenat, les prestacions del motor o el control d’estabilitat. Cal destacar que no s’han incorporat nous límits d’emissions ni es controlaran nous gasos nocius emesos pels vehicles.

→L’usuari podrà escollir l’estació on passar la segona inspecció en el cas que el resultat de la primera sigui desfavorable. L’estació que faci la segona revisió certificarà només si les incidències detectades en el primer control han estat reparades, és a dir, no podrà buscar defectes nous al vehicle. Fins ara, es podia escollir l’estació on passar la ITV, però si es trobava algun desperfecte, s’havia de tornar al mateix centre perquè comprovés que s’havien fer les reparacions oportunes.

→A més, la inspecció es podrà realitzar fins a un mes abans del seu venciment  i d’aquesta manera es disposarà de més marge de temps per concertar cita allà on es decideixi passar la nova ITV. Això, però, no suposarà que s’hagi de canviar la data de la revisió següent.

→Segons la nova normativa, els inspectors de les estacions d’ITV hauran de ser tècnics superiors en electromecànica d’automòbils o disposar de titulacions equivalents. Així mateix, es reforçaran els coneixements d’aquests professionals, de manera que hauran de fer formacions presencials o en línia cada tres anys.

→Amb la nova ITV, es catalogaran com a històrics aquells vehicles que tinguin més de 30 anys d’antiguitat, mentre que fins ara només havien de tenir com a mínim 25 anys.

Aquestes inspeccions periòdiques i obligatòries són fonamentals per a la seguretat viària. L’objectiu és comprovar que tant l’estat general com els elements de seguretat del vehicle estan en condicions òptimes per circular, sense que constitueixi un perill per als ocupants ni per a les altres persones, ni tampoc per al medi ambient.

Fumar al cotxe també és una distracció!

Quan pensem en distraccions en la conducció, automàticament ens ve al cap el telèfon mòbil, però hi ha un element que també en provoca i fa molt més temps que conviu amb nosaltres: el tabac.

Fumar mentre es condueix també és una distracció! No hem d’oblidar-ho. Aquells que tenen l’hàbit de fumar potser no són gaire conscients del risc que comporta. Per exemple, encendre una cigarreta implica que has de treure la vista de la carretera per uns segons mentre et concentres en prémer l’encenedor. Durant aquests segons es perd capacitat de reacció davant d’un imprevist en la conducció, pot ser un vianant que travessa sense mirar, la pilota d’uns nens que envaeix la calçada, un pas zebra que no hem vist, un animal, etc. i que, en qualsevol cas, podria acabar en accident. L’aventura encara no s’ha acabat: es condueix sense tenir les dues mans al volant, com ens van ensenyar a l’autoescola, i, a més,  s’ha d’estar pendent d’anar llençant la cendra, que no caigui cap partícula encesa a l’interior del vehicle que pugui cremar alguna cosa o, fins i tot, cremar-nos, i així durant un trajecte d’almenys uns deu minuts en què possiblement s’acaba llençant la burilla per la finestra (la qual cosa té una sanció de 200 euros de multa i la pèrdua de 4 punts).

tabac_i_conduccio
La toxicitat del fum del tabac es multiplica a l’interior d’un vehicle © Shutter Stock

Per tant, es pot considerar que no només és una distracció, sinó que és un conjunt de petites distraccions en mil·lèsimes de segons que poden causar un accident de trànsit. En aquest sentit, són molts els conductors fumadors que reconeixen haver estat a punt d’accidentar-se per fumar quan condueixen.

Els fums a l’interior del vehicle: el tabaquisme passiu

D’altra banda, cada vegada més es relaciona el fet de fumar a l’interior del cotxe amb la seva salubritat, atès que és un recinte tancat i, per tant, és un entorn de més exposició a la toxicitat, sobretot pel que fa als més petits. Cada vegada hi ha més entitats i organismes, com la UE, que demanen la prohibició de fumar a l’interior dels vehicles, sobretot si hi viatgen menors. Aquests són més vulnerables, més sensibles a l’efecte del tabaquisme passiu. En aquest sentit, països com el Regne Unit i França disposen de lleis que prohibeixen fumar dins el vehicle si hi ha passatgers menors d’edat.

Sabies que…?

Un estudi dels Estats Units publicat a la revista Tobacco Control va determinar, sobre la concentració de nicotina a l’interior del cotxe, que:

 • és més alta en comparació amb la que es concentra a l’interior d’una casa de fumadors
 • augmenta amb el nombre de cigarretes que es consumeixen en l’habitacle
 • i és més alta als seients posteriors i al seient del conductor.

En molts casos aquest índex de concentració de partícules supera tres vegades el permès per l’OMS.

Què en diu el Reglament?

 Malgrat tot, la nostra normativa de circulació no considera com a infracció el fet de conduir fumant, en canvi sí que es pot sancionar, com a falta lleu (que suposa el pagament d’una multa d’entre 80 i 100 euros), si les autoritats identifiquen que hi ha hagut una distracció o bé que s’ha posat en risc la seguretat viària.

Des de la seguretat viària, el sentit comú ja indica factors que són incompatibles amb la NO distracció, perquè fumar conduint distreu i molt, i no tenim garantit que els nostres sentits estiguin pendents al cent per cent de la carretera. A la carretera, cap distracció!