Conductors reincidents

Es considera conductor reincident en l’abús de substàncies durant la conducció aquella persona que ha tingut més d’una denúncia durant un període determinat. Doncs bé, si analitzem les dades acumulades entre el 2018 i el 2020 (fins a l’octubre), un 7% dels conductors multats per donar positiu en el consum d’alcohol o drogues són reincidents. Sent més específics, de les 32.938 persones denunciades per abús de substàncies al llarg d’aquest període, 2.264 són reincidents. Que una persona sigui reincident i tenint en compte que els controls policials són limitats, significa que aquesta persona té una clara addicció a aquestes substàncies que va molt més enllà del fet propi del trànsit. És a dir, probablement aquesta persona reincident donaria ‘positiu’ en moltes de les seves activitats diàries i quotidianes.

Durant aquest període 2018-2020 s’ha arribat a donar el cas que un mateix conductor ha estat denunciat fins a sis vegades; cinc persones han estat denunciades cinc vegades; fins a 27 persones, quatre vegades, i 196 persones han estat denunciades tres vegades. El nombre de conductors que han estat sancionats almenys dues vegades arriba a 2.035.

Els controls aleatoris són indispensables

De les persones reincidents, la franja d’edat que presenta una mitjana més elevada de la taxa d’alcoholèmia (amb 0,57 mil·ligrams per litre en aire espirat) és la que va dels 50 als 59 anys. Aquesta dada trenca definitivament el mite que la relació conducció/alcohol està estretament lligada a la gent jove. Ben al contrari, sembla que les generacions que han viscut amb l’acceptació social de l’alcohol i la conducció són les que mostren més incidència. Entre la gent més gran hi ha menys consciència i es banalitza el consum en sopars o festes. Probablement, aquesta mateixa gent és la que creu que no l’aturaran en un control perquè es pensa que no forma part del ‘target’. Per aquest motiu són indispensables els controls aleatoris.

Si analitzem el tipus de vehicle, és en els turismes on el percentatge de reincidents (respecte a la resta de tipus de vehicles) supera el de no reincidents. Així, mentre que les persones denunciades un sol cop en turismes representaven el 83%, els reincidents en turismes representen un 87% del total de denunciats per consum d’alcohol o drogues en tots els tipus de vehicles. Per contra, en motocicleta, ciclomotor o camió, els percentatges de reincidents són aproximadament la meitat que en el cas dels no reincidents. Hi ha una dada encara més preocupant en el cas dels autobusos de línia regular: no s’hi detecta cap denúncia de conductor no reincident, però sí tres casos de persones reincidents durant els darrers dos anys i mig.

En qualsevol franja d’edat, la mitjana de la taxa d’alcoholèmia és més elevada entre els reincidents. I també entre els reincidents, la mitjana de la taxa d’alcoholèmia és més elevada entre els homes (0,53) que no pas entre les dones (0,47). Una darrera dada curiosa és que, al contrari del que passa en general i en el grup d’homes, la mitjana de la taxa d’alcoholèmia de les dones és més elevada entre les no reincidents (0,59) que entre les reincidents (0,47).

Deixa un comentari