El SIAVT guanya en proactivitat

Des d’aquest mes de juny, el Servei d’Informació i Atenció a la Víctima de Trànsit (SIAVT) ha ampliat els serveis i ha començat a fer un seguiment proactiu periòdic als familiars de les víctimes mortals dels accidents de trànsit per tal de donar-los suport durant l’any posterior a l’accident, en tots els tràmits i recursos en els àmbits jurídic, sanitari, psicològic i social.

El SIAVT és a disposició dels familiars i afectats per accidents de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los orientació sobre els tràmits després del sinistre, donar a conèixer els recursos existents, informar sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i donar suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. Aquest servei, pioner a l’Estat espanyol, es va posar en marxa el 2012 i des de llavors ha atès més de 3.000 persones. És gratuït i s’hi pot contactar mitjançant el telèfon 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.

Fins ara, quan es produïa un accident mortal, els Mossos d’Esquadra o les policies locals informaven els familiars de l’existència del SIAVT –entregant-los un tríptic– i eren aquests els que s’hi havien de posar en contacte. Atesa la situació de desconcert i dolor, això suposava una dificultat afegida que feia que, a vegades, no s’arribés a utilitzar el recurs. Ara, un cop s’ha omplert un formulari de cessió de dades que habilita els psicòlegs del SIAVT a trucar-los, ja s’estableix un primer contacte i, a partir d’aquí, si cal, es fa un seguiment proactiu durant un any, durant el qual se’ls dona suport i assessorament sobre els diferents tràmits.

La sotsdirectora general de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit (SCT), Anna Pintó, resumeix el canvi: “Converteix el SIAVT d’un servei que actua a reacció a un servei més proactiu i això ajudarà que les víctimes s’assabentin més de la seva existència i que no quedin en situació de desemparament”. “Potser en un primer moment els familiars no tenen dubtes o no es plantegen certes qüestions, perquè estan en fase  de dol i especial vulnerabilitat, però un temps després se’ls poden plantejar i per això s’ha establert un any de seguiment proactiu”, afegeix Pintó.

Des de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit P(A)T, Yolanda Doménech, directora de l’entitat, destaca la importància de treballar en la millora dels drets de les víctimes de trànsit i apunta que un dels temes en què cal incidir és l’atenció després d’un sinistre: “Per evitar una traumatització secundària és imprescindible que les víctimes rebin una resposta postaccident adequada. Una atenció immediata és imprescindible –les ferides emocionals també necessiten atenció i la necessiten al més aviat possible–, però cal recordar que es tracta de processos llargs que afecten a totes les àrees de la vida i, per tant, també cal que aquesta atenció perduri en el temps fins que la persona s’hagi recuperat i que inclogui protecció legal i social.”

D’altra banda, des d’STOP Accidentes Catalunya, Marilina Ferrer, directora de l’associació, valora molt positivament  la novetat del Servei atès que es tradueix en una millora general pel que fa a l’atenció psicosocial de les víctimes de trànsit: “Permetrà cobrir necessitats de les persones afectades per un sinistre i que aquestes se sentin més acompanyades durant tot el seu procés de recuperació posttraumàtica. Aquest acompanyament és molt important i necessari perquè les víctimes no se sentin abandonades ni incompreses” i afegeix: “El fet d’oferir un seguiment proactiu sobre l’evolució del seu estat emocional ajudarà les persones a aprendre a adaptar-se a la nova situació sobrevinguda. Sobretot a sentir-se escoltades i ajudades, ja que implica un dels suports més necessaris després de viure una experiència traumàtica.”

L’ampliació de les prestacions del SIAVT pel que fa als familiars de víctimes mortals respon a una demanda de P(A)T per la qual el Departament d’Interior i l’SCT van arribar a un compromís amb les associacions de víctimes de trànsit de realitzar accions per a la millora dels serveis d’atenció a les víctimes d’accidents de trànsit en el marc dels actes previs de la Tercera Conferència Mundial de Seguretat Viària (Commit To Act) impulsada per l’Aliança Global d’ONGs per a la Seguretat Viària que es va celebrar al febrer a Estocolm. En aquest sentit, també es va modificar el conveni entre l’SCT i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per ampliar l’atenció psicològica immediata en accidents amb ferits greus de menors de 12 anys a menors de 18 anys. 

Deixa un comentari